Νέα Επιμορφωτικά Σεμινάρια


To Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα σε συνεργασία με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης-Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση της Ιστορικής Μνήμης».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 40 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονικης και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5-11-2013 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Προξ. Κορομηλά 23, ώρες 17.30-21.00.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στο γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της εν λόγω Διεύθυνσης.
Κύριος σκοπός των σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να επιμορφωθούν σχετικά με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές και την αξιοποίηση των μνημείων και των πολιτιστικών χώρων για την υλοποίηση σχεδίων εργασίας (projects) στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων και να έρθουν σε γνωριμία με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου και τους εκθεσιακούς του χώρους.

Επιστροφή