Επιμορφωτι­κά σεμινάρια - Νοέμβριος 2013


Έληξε με επιτυχία την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου ο κύκλος των επιμορφωτικών σεμιναρίων που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα σε συνεργασία με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τις Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης καθώς και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Στις επτά συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν πήραν μέρος ΑΡΙΘΜΟΣ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αφενός μετείχαν σε ομάδες εργασίας και αφετέρου άκουσαν τις εισηγήσεις καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και των επιστημονικών συνεργατών του Ιδρύματός μας.

Οι θεματικές των σεμιναρίων ήταν οι εξής:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ "ΤΟΠΟΣ" ΚΑΙ "ΧΡΟΝΟΣ" ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ "Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ"

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους καλή δύναμη στο έργο τους.

Φωτογραφίες από το σεμινάριο:

Επιστροφή