Αναζήτηση

Go

Αρχειακές μονάδες

Αντιμετωπίζοντας το πάγιο πρόβλημα της έλλειψης αρχειακού υλικού στη Θεσσαλονίκη, το Κ.Ε.Μ.Ι.Τ. κατά την πενταετία 1988-1993 προμηθεύτηκε σειρές φωτογρα­φημέ­νων ή φωτοτυπημένων εγγράφων προ­ερχό­μενες από τα ιστορικά αρχεία υπουργείων των Εξωτερικών διαφόρων χωρών και από άλλες δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδος. Το υλικό τίθεται στη διάθεση των ερευνητών κατόπιν αιτήσεως. Την τρέχουσα περίοδο το Κ.Ε.Μ.Ι.Τ. διαθέτει στους ενδιαφερόμενους τις εξής σειρές:

1. ΓΕΣ/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Αρχείο Μακεδονικού Αγώνα Αρχειοθήκη Α: 39 φάκελοι (Εκθέσεις μακεδονομάχων αξιωματικών Αρχειοθήκη Δ: 22 φάκελοι (υλικό για την προετοιμασία έκδοσης τόμου για τον Μακεδονικό Αγώνα).

2. Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη. Αρχείο Στρατηγού Παν. Δαγκλή. Φάκελοι 22-26 (Αλληλογραφία της περιόδου 1908-1909 με μακεδονομάχους στρατιωτικούς. Προσπάθειες αναδιοργάνωσης του Μακεδονικού Αγώνα).

3. Γενικά Αρχεία του Κράτους. Αρχείο Γεωργίου Τσόντου (Βάρδα). Φάκελοι 2-5, 12-19, 220-22, 24-25 (αλληλογραφία και ημερολόγια).

4. Γενικά Αρχεία του Κράτους. Συλλογή Κ59 β. (έγγραφα της εποχής του Μακεδονικού Αγώνα).

5. Αρχείο Υπουργείου των Εξωτερικών (Αθήνα). Αλληλογραφία Προξενείων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου 1900-1910.

6. Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ (National Archives of the USA). Αλληλογραφία του Αμερικανικού Προξενείου Θεσσαλονίκης 1870-1912.

7. Αρχείο του Γαλλικού Υπουργείου των Εξωτερικών (Archives du Ministere des Affaires Etrangeres), C.P.C. Turquie-Salonique vols.4-9 (1871-1895). N.S. Macedoine vols. 21-61, 187 (1896-1910).

8. Δημόσιο Αρχείο Μεγάλης Βρετανίας (Public Record Office), Foreign Office series 195, Turkey-Correspondence. Αλληλογραφία του Βρετανικού Προξενείου Θεσσαλονίκης 1879-1911.

9. Αρχείο του Αυστροουγγρικού Υπουργείου των Εξωτερικών (Haus-, Hof & Staatsarchiv Wien)
PA XXXVIII/Konsulat Monastir Kart. 207-397 (1875-1915).
PA XXXVIII/Konsulat Thessaloniki Kart.190-416 (1876-1915).
PA XXXVIII/Adrianopel Kart. 199-296, 372-374 (1873-1917).
PA XXXIX/Zivilagent Macedonien Kart. 1-6 (1904-1909).
PA XXII/Turkei, Kart. 316-343 (1902-1909)
PA I/Russland Kart. 474, 475, 483 (1896-1912).

10. Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Αλληλογραφία Πρεσβείας Κωνσταντινούπολης και Προξενείων Μακεδονίας (1903-1917)
Φακ. 4/1, 5/1, 6/1-2, 7/1, 8/1-2, 9/1, 10/1-2.

11. Αρχείο περιοδικού Μακεδονική Ζωή , Αλληλογραφία, διαχείριση.

12. Ελληνόφωνη εκπομπή Radio Biljana Σκοπίων (1988-1999)

13. Αρχείο Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Ιδιωτικά έγγραφα οπλαρχηγών Μάλλιου, Καούδη, Τηλιγάδη, Λίτινα, Αγγελικής Μεταλλινού, Χατζηκωνσταντίνου, Μηνοπούλου, Κώδικας Μητροπόλεως Κασσανδρείας Αρχιερατείας Ειρηναίου.

14. Αρχείο διπλωμάτη Γεωργίου Χαλκιά (1944-1950),

15. Αρχείο Ευάγγελου Κωφού (διπλωματικά έγγραφα περιόδου 1860-1910).

Τελευταία ενημέρωση: 24/02/2011 09:09