Αναζήτηση

Go

Βάσεις δεδομένων

Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μουσείου περιλαμβάνει:

  • σύντομη χρονολογική παρουσίαση της ιστορικής ταυτότητας 2.500 κοινοτήτων της Μακεδονίας, με βάση το αρχειακό υλικό και τη βιβλιογραφία,
  • δημογραφικά στοιχεία για την περίοδο 1900-2001
  • και αναλυτικά εκλογικά στοιχεία για την περίοδο 1928-1985.
  • Αρχείο μεταναστών από τη Μακεδονία (1950-1974) με προσωπικές καρτέλες με τα στοιχεία, τον τόπο αναχώρησης και τον προορισμό 67.000 μεταναστών από τη Μακεδονία που διακινήθηκαν μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως. εξ Ευρώπης (ΔΕΜΕ).
  • Αρχείο προσώπων του 20ου αι. των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται με όψεις πολεμικές, διπλωματικές ή άλλες του Μακεδονικού Ζητήματος.
  • Αρχείο φωτογραφιών: αποτελείται από σπάνιες ψηφιοποιημένες φωτογραφίες, που προέρχονται από τη συλλογή του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, καθώς και των συλλεκτών Γιάννη Μέγα, Άγγελο Παπαϊωάννου, Αστέρη Κουκούδη. Οι φωτογραφίες παρουσιάζουν πρόσωπα, τόπους και σημαντικά γεγονότα για την ιστορία της Μακεδονίας από το 1900 έως το 1918.
  • Όλα τα καταγεγραμμένα θύματα της Μακεδονίας της περιόδου 1901-1912.
  • Βιβλιογραφία για τη Νεότερη Μακεδονία, που περιλαμβάνει 10.000 τίτλους βιβλίων και άρθρων περιοδικών.

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2018 10:06