Αναζήτηση

Go

Ερευνητικά προγράμματα

Θεματική μελέτη του Μακεδονικού Αγώνα (1990-1992).

Σκοπός του προγράμματος ήταν να μελετηθούν οι λιγότερο εμφανείς όψεις του Μακεδονικού Αγώνα (ζητήματα στρατηγικής, καθημερινή ζωή των ανταρτών, τα οικονομικά του Αγώνα, θέματα κατασκοπίας και προπαγάνδας, κλπ. Το πρόγραμμα απασχόλησε 6 άτομα και χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης.

Τοπική Ιστορία της Μακεδονίας (1991-1994).

Σκοπός του προγράμματος ήταν η συγκρότηση βάσεων δεδομένων για τις κοινότητες της Μακεδονίας, με βάση το αρχειακό υλικό και τη βιβλιογραφία, δημογραφικά στοιχεία για την περίοδο 1900-1981 και αναλυτικά εκλογικά στοιχεία για την περίοδο 1928-1985.Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία πέντε υποψήφιων διδακτόρων της Ιστορίας, υπότροφων του Μουσείου. Το απαιτούμενο κεφάλαιο συγκεντρώθηκε με τη χορηγία των Ιδρυμάτων Κωστόπουλου, Μποδοσάκη και κρατικών φορέων.

Αρχειακής Έρευνας και Τεχνολογικής Κατάρτισης (1992).

Απασχόλησε 10 φιλολόγους εκ των οποίων, τρεις στην Κοζάνη, δυο στην Καστοριά, και έναν στη Φλώρινα. Ο καθένας πραγματοποίησε 300 ώρες έρευνας σε επιτόπια έρευνα σε βιβλιοθήκες της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ όλοι μαζί παρακολούθησαν 75 ώρες διαλέξεων και άσκησης στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν καταχωρήθηκαν στις βάσεις δεδομένων του ΚΕΜΙΤ.

Αρχειακής Έρευνας και Τεχνολογικής Κατάρτισης (1993).

Απασχόλησε 16 πτυχιούχους του Ιστορικού Τμήματος του ΑΠΘ, σε θεωρία και άσκηση παρόμοια με εκείνη του προγράμματος του 1992, αλλά με πεδίο έρευνας την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν καταχωρήθηκαν στις βάσεις δεδομένων του ΚΕΜΙΤ.

Το Ίλιντεν μέσα από ευρωπαϊκές ανέκδοτες πηγές (1993).

Εξαμηνιαίο πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Απασχολήθηκε 6μελής ομάδα ερευνητών και περιλάμβανε την έκδοση, το σχολιασμό και τον υπομνηματισμό 70 διπλωματικών εγγράφων αντιπροσώπων ευρωπαϊκών κρατών σχετικά με τα γεγονότα που σημειώθηκαν στη Μακεδονία το 1903.

Έκδοση πηγών της Μακεδονικής Ιστορίας (1994-1998).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το Ευγενίδειο Ίδρυμα και περιλάμβανε το σχολιασμό και την έκδοση εγγράφων του Υπουργείου των Εξωτερικών για την περίοδο 1904-1908. Για την πραγματοποίηση της έρευνας και την έκδοση απασχολήθηκαν συνολικά έξι υπότροφοι του Μουσείου. Εκδόθηκαν συνολικά 3 τόμοι εγγράφων

  • Π.Γ.Καραμπάτη, Π.Γ.Κολτούκη, Ι.Δ.Μιχαηλίδης, Φ.Ι.Τολούδη (επιμ.), Β.Κ.Γούναρης (εισαγ.), Η τελευταία φάση της ένοπλης αναμέτρησης στη Μακεδονία (1907-1908). 100 έγγραφα από το Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 1998
  • Π.Γ.Καραμπάτη, Π.Γ.Κολτούκη, Ι.Δ.Μιχαηλίδης (επιμ.), Β.Κ.Γούναρης (εισαγ.), Η ελληνική αντεπίθεση στη Μακεδονία (1905-1906). 100 έγγραφα από το Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 1997.
  • Π.Γ.Καραμπάτη, Π.Γ.Κολτούκη, Χ.Μ.Μανδατζής, Ι.Δ.Μιχαηλίδης, Α.Α.Χοτζίδης (επιμ.), Β.Κ.Γούναρης (εισαγ.), Οι απαρχές του Μακεδονικού Αγώνα (1903-1904). 100 έγγραφα από το Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 1996.

Προσφυγική μνήμη και ενσωμάτωση στα βαλκανικά κράτη (1998-2002).

Διεπιστημονικό διεθνές πρόγραμμα, που ερεύνησε τις αναγκαστικές και εθελοντικές μετακινήσεις των πληθυσμών στα Βαλκάνια τον 20ο αι. και κυρίως τις επιπτώσεις αυτών των μετακινήσεων. Απασχολήθηκαν 10 εξωτερικοί συνεργάτες από τέσσερις χώρες. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε διεθνές συνέδριο στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο του 2001 και τα πρακτικά κυκλοφόρησαν το 2004.

  • Β.Γούναρης, Ι.Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και ενσωμάτωση Αθήνα, 2004

Αθήνα-Σκόπια 1995-2002. Η επτάχρονη συμβίωση (2002-2003).

Το πρόγραμμα εξέτασε τις σχέσεις των δυο χωρών σε όλα τα επίπεδα, όπως διαμορφώθηκαν μετά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων το 1995. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Απασχολήθηκαν 7 συνεργάτες, κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα του προγράμματος ανακοινώθηκαν σε συνέδριο στην Αθήνα το Μάρτιο του 2003. Τα πρακτικά κυκλοφόρησαν στα ελληνικά το 2003 και στα αγγλικά το 2005.

  • Ε.Κωφός-Βλ.Βλασίδης (επιμ.), Αθήνα-Σκόπια. Η επτάχρονη συμβίωση, Αθήνα, 2003, ISBN 960-02-1705-X
  • E.Kofos-V.Vlasidis (eds), Athens-Skopje. An uneasysymbiosis, Athens, 2005, ISBN 960-8356-05-9

Ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των αρχειακών συλλογών του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (2005-2006).

Εργο ενταγμένο στο Γ' Πλαίσιο Στήριξης, της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Δράση 65. Σκοπός του προγράμματος είναι η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και η διάθεσή του στο ευρύ κοινό μέσα από internet server του Μουσείου, καθώς και η κυκλοφορία δυο cd-rom στα ελληνικά, αγγλικά και στα γερμανικά με θέμα τις νεότερες απόψεις των Ελλήνων επιστημόνων για την αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη ιστορία της Μακεδονίας, καθώς και ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα τον Μακεδονικό Αγώνα στο βάλτο των Γιαννιτσών. Απασχολούνται 40 επιστήμονες (πανεπιστημιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές ιστορίας). Προϋπολογισμός έργου 600.000 ευρώ.

Ψηφιοποίηση και ανάδειξη της φωτογραφικής συλλογής του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Τόποι και άνθρωποι της Μακεδονίας (1890-1940) (2005-2006).

Εργο ενταγμένο στο Γ' Πλαίσιο Στήριξης, της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Δράση 78. Προϋπολογισμός έργου 70.000 ευρώ.

Μακεδονικές ταυτότητες Η διαχρονική τους πορεία (2005-2008).

Σκοπός του προγράμματος είναι να κάνει μια πλήρη καταγραφή του όρου Μακεδονία και των παραγώγων στην αρχαιότητα, στους μέσους χρόνους και στη σύγχρονη εποχή, τόσο από τους Έλληνες, όσο και από τους άλλους λαούς, να εκτιμήσει την παρούσα κατάσταση και να προβεί σε αξιόπιστες προτάσεις για θέματα διμερών οικονομικών σχέσεων, εμπορικού δικαίου, διεθνών σχέσεων, κλπ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 15 ερευνητές (κυρίως πανεπιστημιακοί και ειδικοί στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα). Χορηγός του προγράμματος είναι η Μηχανική Α.Τ.Ε.

Το Άγιο Όρος στα χρόνια των εθνικών ανταγωνισμών 1900-1912 (2002-2008).

Πιλοτικό πρόγραμμα που εκπονείται σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους με σκοπό να εξακριβώσει και να προβάλλει την πραγματική κατάσταση που επικρατούσε στο Άγιο Όρος τα χρόνια από την έναρξη του 20ου αι. μέχρι την απελευθέρωσή του.

"Βελτίωση κτηριακής Υποδομής και βελτίωση εκθεσιακού χώρου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα", (2006-2008)

Έργο ενταγμένο στο Πρόγραμμα Πολιτισμός του Γ' ΚΠΣ, δράση 1.1. "Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς", συνολικού προυπολογισμού 800.000 ευρώ.

Στα πλαίσια του προγράμματος προβλέπεται η βελτίωση των υποδομών του Μουσείου για την επανέκθεση των μόνιμων συλλογών του ΙΜΜΑ, η έκδοση επιστημονικού τόμου με θέμα "Η επανάσταση του 1878", η έκδοση επιστημονικού τόμου " Ο Χιλμή Πασάς μέσα από την ευρωπαική διπλωματία", η περιοδική έκθεση "Ένα κτήριο, χιλιάδες ιστορίες", η πειροδική έκθεση "Τα επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία", η εκθεσιακή πολυμεσική εφαρμογή "Εξεγέρσεις στη Μακεδονία από το 1821 έως το 1904", η εκθεσιακή οπτικοακουστιοκή παραγωγή "Η Μακεδονία", η εκθεσιακή/εκπαιδευτική οπτικοακουστική παραγωγή "Πορεία στη Μακεδονία με τον Παύλο Μελά".

Τελευταία ενημέρωση: 24/02/2011 09:07