ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΑρχαία ΜακεδονίαΔιάδοχοι

Διάδοχοι

Πίνακας Διαδόχων
Ελληνιστικά κράτη
Θεσμοί στην ελληνιστική περίοδο
Οικονομία στην ελληνιστική περίοδο

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Μακεδονικό κράνος
Μακεδονικό κράνος, που χρησιμοποιούνταν από τους πεζούς στο μακεδονικό στρατό, από τη Βίτσα, 4ος αι. π.Χ., Ιωάννινα, Αρχαιολογικό Μουσείο.

PreviousUpNext Θεσμοί στην ελληνιστική περίοδο


Μακεδονικό κράνος
που χρησιμοποιούνταν από τους πεζούς στο μακεδονικό στρατό, από τη Βίτσα, 4ος αι. π.Χ., Ιωάννινα, Αρχαιολογικό Μουσείο

Στα ελληνιστικά κράτη που διαμορφώθηκαν στην Ανατολή μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου Γ' εμφανίστηκε ένας νέος τύπος πολιτεύματος, η ελληνιστική μοναρχία. Κύρια χαρακτηριστικά της ήταν ο προσωπικός χαρακτήρας της εξουσίας του μονάρχη, η αρχή της κληρονομικής διαδοχής και η λατρεία του ηγεμόνα.

Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν βέβαια, αλλά δεν μετέβαλαν ουσιαστικά το πολίτευμα του μακεδονικού κράτους των Αντιγονιδών, που διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά της κλασικής περιόδου. Το μακεδονικό κράτος συνίσταται από το "έθνος" των Μακεδόνων και τον βασιλιά, που στη Μακεδονία δεν θεοποιήθηκε όπως συνέβη στις ελληνιστικές μοναρχίες της Ανατολής. Οι εταίροι της βασιλικής αυλής αποκαλούνται τώρα "φίλοι" του βασιλέα και εξακολουθούν να επηρεάζουν την άσκηση της εξουσίας.

Από την άλλη πλευρά η άνθηση του αστικού βίου θα οδηγήσει στην ενίσχυση του ρόλου των πόλεων και στην εξέλιξη της πολιτικής ζωής στο εσωτερικό τους. Όμως παρά την αστικοποίηση της χώρας και την ανάπτυξη δευτερογενών και τριτογενών δραστηριοτήτων -στοιχεία νεωτερικά για την εποχή- η τάξη των μικρών γαιοκτημόνων διατήρησε την ισχύ της και οι έμποροι και βιοτέχνες δεν κατόρθωσαν να προαχθούν κοινωνικά ή πολιτικά.

Δείτε επίσης
Ιστορία - Θεσμοί στην κλασική περίοδο
Θεσμοί στην ρωμαϊκή περίοδο

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.