ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΒυζαντινή ΜακεδονίαΎστερη Αρχαιότητα (324-565)

Ύστερη Αρχαιότητα (324-565)

Διοίκηση (324-565)
Χριστιανισμός (324-565)
Βαρβαρικές επιδρομές
Οικονομία (324-565)

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Η επιγραφή του Ορμίσδα
Τμήμα του ανατολικού τείχους της Θεσσαλονίκης με την επιγραφή του υπεύθυνου για την οικοδόμησή του Ορμίσδα, τέλη 4ου - αρχές 5ου αι., Θεσσαλονίκη.

PreviousUpNext Βαρβαρικές επιδρομές


Η επιγραφή του Ορμίσδα
τέλη 4ου - αρχές 5ου αι., Θεσσαλονίκη

Μεταξύ του 3ου και του 5ου αι. ομάδες γερμανικών κυρίως, αλλά και άλλων φύλων μετακινήθηκαν από τη βόρεια και ανατολική Ευρώπη προς τα εδάφη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ακολουθώντας τις φυσικές οδούς κατά μήκος των ποταμών Έβρου, Στρυμόνα και Αξιού ή τις ορεινές στρατιωτικές διαβάσεις ομάδες Ούννων λεηλάτησαν επανειλημμένα τη Θράκη και τη Μακεδονία. Τον 5ο αι. οι Οστρογότθοι διέσχισαν τη Μακεδονία (όπου πολιόρκησαν τη Θεσσαλονίκη) και αναχετίστηκαν μόλις στις Θερμοπύλες, όπως και οι Ούννοι.

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία για να αντιμετωπίσει τις βαρβαρικές αυτές εισβολές χρησιμοποίησε εκτός από τις στρατιωτικές της δυνάμεις και διοικητικούς μηχανισμούς. Χαρακτηριστική είναι η σύναψη ειδικών συμφωνιών (foedus), που προέβλεπαν τη συμμαχία των βαρβαρικών ομάδων με αντάλλαγμα οικονομικές παροχές και άδεια εγκατάστασής τους σε αυτοκρατορικά εδάφη.

Δείτε επίσης
Ιστορία - Ύστερη Αρχαιότητα (324-565)
Σκοτεινοί χρόνοι (565-867)

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.