ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΒυζαντινή ΜακεδονίαΎστερη Αρχαιότητα (324-565)

Ύστερη Αρχαιότητα (324-565)

Διοίκηση (324-565)
Χριστιανισμός (324-565)
Βαρβαρικές επιδρομές
Οικονομία (324-565)

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Οι Φίλιπποι
Γενική άποψη της πόλης και της πεδιάδας των Φιλίππων.

PreviousUpNext Ύστερη Αρχαιότητα (324-565)

Στο πέρασμα από τον αρχαίο στο χριστιανικό κόσμο, η επαρχία της Μακεδονίας έπαιξε σημαντικό ρόλο, καθώς αποτελούσε τα άμεσα μετόπισθεν του ρωμαϊκού συνόρου του Δούναβη απέναντι στο βαρβαρικό κόσμο. Τα διαδοχικά βαρβαρικά φύλα που πέρασαν το Δούναβη (Αλαμαννοί, Σαρμάτες, Βησιγότθοι, Οστρογότθοι, Ούννοι) προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και λεηλασίες κατά τον 4ο και 5ο αι.


Οι Φίλιπποι

Οι αλλαγές της διοίκησης που πραγματοποιήθηκαν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και τον Ιουστινιανό αποσκοπούσαν στην καλύτερη οργάνωση του κράτους και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιδρομέων με τη βοήθεια μιας σειράς οχυρωματικών έργων και νέων φρουρίων.

Την ίδια περίοδο η εξάπλωση, η επικράτηση και η ανάδειξη του Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του κράτους (380) έδωσαν τη νέα μορφή στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που από το 395 διαιρείται σε δύο τμήματα, από τα οποία το Δυτικό είχε μικρή διάρκεια ζωής (καταλύθηκε το 476). Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η πλήρης οργάνωση της Εκκλησίας με την αποκρυστάλλωση του ορθόδοξου δόγματος μέσω των Οικουμενικών Συνόδων και την καταστολή των αιρέσεων.

Δείτε επίσης
Ιστορία - Σκοτεινοί χρόνοι (565-867)
Μεσοβυζαντινή περίοδος (867-1204)
Υστεροβυζαντινή περίοδος (1204-1430)
Πολιτισμός - Πολιτισμός στο Βυζάντιο
Θέματα - Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.