ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΒυζαντινή ΜακεδονίαΣκοτεινοί χρόνοι (565-867)

Σκοτεινοί χρόνοι (565-867)

Διοίκηση (565-867)
Εκκλησία (565-867)
Σλαβικές εγκαταστάσεις
Οικονομία (565-867)
Πρώτο Βουλγαρικό κράτος

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος
Τοιχογραφία με τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο μπροστά στον Χριστό και δύο αγγέλους, 11ος αι., Ρώμη, κρύπτη S. Clemente.

PreviousUpNext Εκκλησία (565-867)


Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος
11ος αι., Ρώμη, κρύπτη S. Clemente

Η κοινωνική και θρησκευτική αναταραχή που προκάλεσε η Εικονομαχία στη Βυζαντινή αυτοκρατορία δεν είχε σημαντικές επιπτώσεις στην εκκλησία της Μακεδονίας. Οι πηγές δεν αναφέρουν διώξεις μοναχών. Η ύπαρξη, εξάλλου, στον Άθω εγκαταστάσεων αναχωρητών του 9ου αι. υποδηλώνει ότι η περιοχή δεν επηρεάστηκε άμεσα από την αντιμοναστική πολιτική των εικονομάχων αυτοκρατόρων.

Αντίθετα, στην εικονομαχική πολιτική του Λέοντα Γ’ και την παρεπόμενη όξυνση των σχέσεων με τον Πάπα οφείλεται η απόσπαση του Ιλλυρικού και των ελληνόφωνων επαρχιών της Κάτω Ιταλίας (Καλαβρίας και Σικελίας) από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία και η υπαγωγή τους στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης (732), η οποία θα προκαλέσει μακροχρόνιες διαμάχες ανάμεσα στις Εκκλησίες.

Με το τέλος της Εικονομαχίας η ανανεωμένη Ανατολική Εκκλησία, υπό τον πατριάρχη Φώτιο, ανέλαβε την προσπάθεια εκχριστινισμού των γειτονικών Σλάβων και των Βουλγάρων. Πρωτεργάτες υπήρξαν οι Θεσσαλονικείς αδελφοί Κωνσταντίνος-Κύριλλος και Μεθόδιος που διαμόρφωσαν το "γλαγολιτικό" αλφάβητο για τη σλαβική γλώσσα, στην οποία μεταφράστηκαν τα λειτουργικά κείμενα και η Αγία Γραφή.

Τέλος, στα μέσα του 9ου αι. το λεγόμενο Φωτίειο Σχίσμα προκάλεσε τη ρήξη ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες, ιδιαίτερα όταν στο ανερχόμενο σε ισχύ πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης εντάχθηκε η νέα Εκκλησία της Βουλγαρίας.

Δείτε επίσης
Ιστορία - Χριστιανισμός (324-565)
Εκκλησία (867-1204)
Εκκλησία (1204-1430)
Πολιτισμός - Πολιτισμός στο Βυζάντιο
Θέματα - Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.