ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΒυζαντινή ΜακεδονίαΣκοτεινοί χρόνοι (565-867)

Σκοτεινοί χρόνοι (565-867)

Διοίκηση (565-867)
Εκκλησία (565-867)
Σλαβικές εγκαταστάσεις
Οικονομία (565-867)
Πρώτο Βουλγαρικό κράτος

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Οι Βούλγαροι
Μικρογραφική παράσταση με Βούλγαρους που προσεύχονται στον Θεό των Χριστιανών να τους λυτρώσει από λιμό, από το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, μέσα 12ου - μέσα 13ου αι., Μαδρίτη, Biblioteca Nacional.

PreviousUpNext Σλαβικές εγκαταστάσεις


Οι Βούλγαροι
από το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, μέσα 12ου - μέσα 13ου αι., Μαδρίτη, Biblioteca Nacional

Στα μέσα του 6ου αι. ομάδες Σλάβων νομάδων, ακολουθώντας τους Αβάρους, εμφανίστηκαν στα βυζαντινά εδάφη. Στα τέλη του αιώνα έφτασαν στη Μακεδονία και αφού απέτυχαν να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν επιδρομές στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

Από τα μέσα του 7ου αι. σλαβικές ομάδες εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Πελοπόννησο δημιουργώντας αυτόνομες αλλοεθνείς και αλλόγλωσσες νησίδες, τις "σλαβηνίες", που αρχικά παρεμπόδιζαν την άσκηση της βυζαντινής διοίκησης. Κατά το β' μισό του 7ου αι. οι κάτοικοι των "σλαβηνιών" εξεγέρθηκαν εναντίον του βυζαντινού κράτους.

Οι εξεγέρσεις αυτές στο χώρο της Μακεδονίας αντιμετωπίστηκαν με βυζαντινές στρατιωτικές επιχειρήσεις (κυρίως για τη διασφάλιση του οδικού δικτύου Κωνσταντινούπολης-Θεσσαλονίκης) κατά τις οποίες συνελήφθηκαν πολλοί Σλάβοι, ενώ άλλοι υποχρεώθηκαν να μετεγκατασταθούν στη Μικρά Ασία.

Οι εναπομείναντες Σλάβοι προοδευτικά εντάχθηκαν στο βυζαντινό κράτος και αφομοιώθηκαν από τον ισχυρότερο αυτόχθονα ελληνικό πληθυσμό.

Δείτε επίσης
Ιστορία - Ύστερη Αρχαιότητα (324-565)

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.