ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΒυζαντινή ΜακεδονίαΣκοτεινοί χρόνοι (565-867)

Σκοτεινοί χρόνοι (565-867)

Διοίκηση (565-867)
Εκκλησία (565-867)
Σλαβικές εγκαταστάσεις
Οικονομία (565-867)
Πρώτο Βουλγαρικό κράτος

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Ο Ιουστινιανός Β'
Τοιχογραφία με την είσοδο του Ιουστινιανού Β' στη Θεσσαλονίκη μετά από νίκη του εναντίον των Σλάβων, τέλη 7ου - αρχές 8ου αι., Θεσσαλονίκη, Άγιος Δημήτριος.

PreviousUpNext Σκοτεινοί χρόνοι (565-867)

Στα τέλη του 6ου αι. το βυζαντινό κράτος δέχεται τις καταστρεπτικές επιδρομές των πρωτοεμφανιζόμενων σλαβικών φύλων και των Αβάρων. Οι επιδρομές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα, εκτός από την εγκατάσταση των σλαβικών φύλων στη Μακεδονία τον 7ο αι. (και τη διείσδυσή τους μέχρι τη νότια Ελλάδα), την εγκατάλειψη των πόλεων και την οικονομική ύφεση, κοινά χαρακτηριστικά άλλωστε ολόκληρης της αυτοκρατορίας των πρώτων χρόνων της μεσοβυζαντινής εποχής.


Ο Ιουστινιανός Β'
τέλη 7ου - αρχές 8ου αι., Θεσσαλονίκη, Άγιος Δημήτριος

Οι νέες αυτές συνθήκες επιτάχυναν τις μακροχρόνιες εσωτερικές διεργασίες που κατέληξαν στην εισαγωγή του στρατιωτικο-διοικητικού θεσμού των θεμάτων. Έτσι, η εδαφική συρρίκνωση (πρώτο κράτος Βουλγάρων 681, επέκταση Αράβων β' μισό 7ου αι.) καθώς και η πολύπλευρη κρίση που προκάλεσε η Εικονομαχία, επέφεραν τελικά μεγαλύτερη ομοιογένεια γλώσσας, δόγματος και πολιτισμού στο βυζαντινό πληθυσμό.

Αν και η ίδρυση του κράτους του Καρλομάγνου (800) ανέκοψε την επιρροή του Βυζαντίου στα παλαιά εδάφη του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, η αυτοκρατορία μπόρεσε τον 9ο αι. να αναλάβει με επιτυχία δράση εκχριστιανισμού και πολιτιστικής επίδρασης σε γειτονικούς λαούς, εντάσσοντάς τους έτσι στην σφαίρα της πολιτικής της επιρροής αλλά και στην πολιτιστική της κοινότητα, τη "Βυζαντινή Κοινοπολιτεία".

Δείτε επίσης
Ιστορία - Ύστερη Αρχαιότητα (324-565)
Μεσοβυζαντινή περίοδος (867-1204)
Υστεροβυζαντινή περίοδος (1204-1430)
Θέματα - Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.