ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΒυζαντινή ΜακεδονίαΜεσοβυζαντινή περίοδος (867-1204)

Μεσοβυζαντινή περίοδος (867-1204)

Διοίκηση (867-1204)
Εκκλησία (867-1204)
Βυζαντινοβουλγαρική αντιπαράθεση
Οικονομία (867-1204)
Πόλεις και ύπαιθρος (867-1204)
Μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Θεριστές
Μικρογραφική παράσταση θεριστών, 13ος αι., Άγιον Όρος, μονή Βατοπεδίου.

PreviousUpNext Πόλεις και ύπαιθρος (867-1204)


Θεριστές
13ος αι., Άγιον Όρος, μονή Βατοπεδίου

Οι συνθήκες ειρήνης του 9ου αι. και η σταθεροποίηση των συνόρων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας με τα κατορθώματα της μακεδονικής δυναστείας επέτρεψαν την ανάκαμψη της οικονομικής ζωής της αυτοκρατορίας μετά τον 10ο αι. Η δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη των πόλεων που ακολουθεί την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών πιστοποιείται και από την οικοδομική δραστηριότητα της εποχής. Στα ισχυροποιημένα αστικά κέντρα επισκευάζονται τα τείχη, οικοδομούνται νέα αμυντικά κάστρα, ανεγείρονται εκκλησίες.

Ιδιαίτερη κατηγορία συνιστούν οι ιδρύσεις των μοναστικών συγκροτημάτων στο Άγιον ‘Ορος και άλλου που προικοδοτούνται με σημαντική κτηματική περιουσία ακόμη και από τους αυτοκράτορες. Για την εκμετάλλευση των γαιών τους οι μονές χρησιμοποιούν μισθωτούς καλλιεργητές και παροίκους δημιουργώντας έτσι σημαντικές μονάδες που συνέβαλλαν στην οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη της περιοχής της Μακεδονίας.

Τα νομοθετικά μέτρα των αυτοκρατόρων για την ενίσχυση των μικροκαλλιεργητών συντέλεσαν στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των αγροτικών πλυθησμών.’Ομως, από τον 11ο αι. η εγκατάλειψη των προσπαθειών αυτών, η ισχυροποίηση των μεγαλογαιοκτημόνων που επηρεάζουν πλέον την εξουσία, η διοικητική αποδιοργάνωση και η δυσανάλογη αύξηση της φορολογίας οδήγησαν τους αγροτικούς πληθυσμούς στην εξαθλίωση, κατάσταση που επιβαρυνόταν από λιμούς και βαρβαρικές επιδρομές.

Δείτε επίσης
Ιστορία - Οικονομία (324-565)
Οικονομία (565-867)
Οικονομία (1204-1430)
Περιήγηση - Βυζαντινή Μακεδονία
Θέματα - Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.