ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΒυζαντινή ΜακεδονίαΜεσοβυζαντινή περίοδος (867-1204)

Μεσοβυζαντινή περίοδος (867-1204)

Διοίκηση (867-1204)
Εκκλησία (867-1204)
Βυζαντινοβουλγαρική αντιπαράθεση
Οικονομία (867-1204)
Πόλεις και ύπαιθρος (867-1204)
Μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Ο Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος
Μικρογραφική παράσταση του Βασιλείου Β' Βουλγαροκτόνου με στρατιωτική ενδυμασία, διάδημα και ρομφαία, από Ψαλτήρι, αρχές 11ου αι., Βενετία, Biblioteca Nationale Marciana.

PreviousUpNext Μεσοβυζαντινή περίοδος (867-1204)


Ο Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος
διάδημα και ρομφαία, από Ψαλτήρι, αρχές 11ου αι., Βενετία, Biblioteca Nationale Marciana

Με τον Βασίλειο Α' αρχίζει η εποχή της στρατιωτικής ισχύος και της πολιτισμικής αναγέννησης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η ομαλή λειτουργία των θεσμών, η εκκλησιαστική ειρήνη και οι ικανοί αυτοκράτορες της μακεδονικής δυναστείας επέτρεψαν την αποτελεσματική άμυνα της αυτοκρατορίας εναντίον της βουλγαρικής απειλής.

Μετά το θάνατο του Βασιλείου Β' η αυτοκρατορία εισήλθε σε μια περίοδο ειρήνης, αλλά και σταδιακής αποδιοργάνωσης. Παράλληλα, η πνευματική άνθηση, ο εκχριστιανισμός των γειτονικών λαών και η μοναστική οργάνωση καθώς και η εξέλιξη των εσωτερικών οικονομικών δομών διαμόρφωσαν το μεσοβυζαντινό πολιτισμό.

Από τον 11ο αι. οι βαρβαρικές επιδρομές, οι στάσεις βυζαντινών αξιωματούχων, οι βουλγαρικές επαναστάσεις και η ίδρυση του δεύτερου Βουλγαρικού κράτους (τέλη 12ου αι.), καθώς και οι Νορμανδικοί πόλεμοι (1081-1185) σε συνδυασμό με τους αναποτελεσματικούς αυτοκράτορες και τη σταδιακή οικονομικο-διοικητική κατάρρευση οδήγησαν στην κατάλυση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας από τους Φράγκους (1204).

Δείτε επίσης
Ιστορία - Ύστερη Αρχαιότητα (324-565)
Σκοτεινοί χρόνοι (565-867)
Υστεροβυζαντινή περίοδος (1204-1430)
Πολιτισμός - Πολιτισμός στο Βυζάντιο
Περιήγηση - Βυζαντινή Μακεδονία
Θέματα - Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.