ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΒυζαντινή Μακεδονία

Βυζαντινή Μακεδονία

Ύστερη Αρχαιότητα (324-565)
Σκοτεινοί χρόνοι (565-867)
Μεσοβυζαντινή περίοδος (867-1204)
Υστεροβυζαντινή περίοδος (1204-1430)
Βυζαντινοί αυτοκράτορες
PreviousUpNext Βυζαντινοί αυτοκράτορες

PeriodTHE BYZANTINE EMPERORS
324-337Constantine I the Great
337-361Constantine II
337-340Constantine II (co-emperor)
337-350Constas (co-emperor)
361-363Julian
363-364Jovian
364-378Valens
379-395Theodosios I the Great
395-408Arcadios
408-450�heodosios II, Mikros (the Lesser)
450-453Pulcheria
450-457Marcian
457-474Leo I, the Thracian
474Leo II
474-475Zeno (first reign)
475-476Basiliskos
476-491Zeno (second reign)
491-518Anastasios I, Dikoros
518-527Justin I
527-565Justinian I
565-578Justin II
578-582Tiberius II
582-602Maurice
602-610Phokas
610-641Herakleios
641Constantine III
641Heraklonas (Herakeleios II)
641-668Constas II (Herakleios III Constantine)
668-685Constantine IV, Pogonatos
685-695Justinian II, Rhinotmetos (first reign)
695-698Leontios
698-705Tiberius III
705-711Justinian II, Rhinotmetos (second reign)
711-713Philippikos (Bardanes)
713-715Anastasios II (Artemios)
715-717Theodosios III
717-741Leo III (Konon) Isauros
741-775Constantine V, Copronymus
775-780Leo IV, the Chazar
780-797Constantine VI
797-802Irene, the Athenian
802-811�ikephoros I
811Stavrakios
811-813Michael I, Rangaves
813-820Leo V, the Armenian
820-829Michael II, Travlos (the Stammerer)
829-842Theophilos
842-867Michael III, Methysos (the Drunkard)
867-886Basil I, the Macedonian
886-912Leo VI, Sophos (the Wise)
912-913Alexander
913-959Constantine VII, Porphyrogenitus
920-944Romanos I, Lekapenos (co-emperor)
959-963Romanos II
963-969Nikephoros II Phokas
969-976John I Tzimiskes
976-1025Basil II, Bulgaroktonos (the Bulgar Slayer)
1025-1028 Constantine VIII
1028-1034Romanos III, Argyros
1034-1041Michael IV, the Paphlagonian
1041-1042Michael V, Kalaphates
1042Zoe and Theodora (first reign)
1042-1055 Constantine IX, Monomachos
1055-1056Theodora (second reign)
1056-1057Michael VI, Stratiotikos
1057-1059Isaac I Komnenos
1059-1067Constantine X Doukas
1067-1068 �udokia, Makrembolitissa
1068-1071 Romanos IV, Diogenes
1071-1078 �ichael VII Doukas
1078-1081 Nikephoros III Botaneiates
1081-1118Alexios I Komnenos
1118-1143 John II Komnenos
1143-1180 Manuel I Komnenos
1180-1183 Alexios II Komnenos
1183-1185Andronikos I Komnenos
1185-1195Isaac II Angelos (first reign)
1195-1203 Alexios III Angelos
1203-1204Isaac II (second reign) and Alexios IV Angelos
1204Alexios V Doukas, Mourtzouphlos
1204Constantine XI Laskares (in Nicaea)
1204-1222 Theodore I Laskares (in Nicaea)
1222-1254John III Doukas Vatatzes Laskares (in Nicaea)
1254-1258 Theodore II Laskares (in Nicaea)
1258-1261John IV Laskares (in Nicaea)
1259-1261Michael VIII Palaeologos (co-emperor in Nicaea)
1261-1282 Michael VIII Palaeologos (in Constantinople)
1282-1328 Andronikos II Palaeologos
1294-1320 Michael IX Palaeologos (co-emperor)
1328-1341 Andronikos III Palaeologos
1341-1391 John V Palaeologos
1347-1354John I Kantakouzenos (co-emperor)
1376-1379 Andronikos IV Palaeologos (co-emperor)
1390John VII Palaeologos (co-emperor)
1391-1425Manuel II Palaeologos
1425-1448John VIII Palaeologos
1449-1453Constantine XI (XII), Dragasis

Δείτε επίσης
Ιστορία - Δυναστεία των Τημενιδών
Πίνακας Διαδόχων
Γενεαλογικό δένδρο Αντιγονιδών

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.