ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΝεότερη ΜακεδονίαΠερίοδος 1430 - 1821Διοικητικές και κοινωνικές εξελίξεις (1430-1821)

Διοικητικές και κοινωνικές εξελίξεις (1430-1821)

Αυτοδιοίκηση

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Το καταστατικό του 'Κοινού' Μελενίκου
Το εξώφυλλο του καταστατικού του 'Κοινού' Μελενίκου που ρύθμιζε τον τρόπο κοινοτικής αυτοδιοίκησης της πόλης, 1813.

PreviousUpNext Διοικητικές και κοινωνικές εξελίξεις (1430-1821)


Το καταστατικό του 'Κοινού' Μελενίκου
1813

Στην προεπαναστατική περίοδο η Μακεδονία άλλοτε αποτέλεσε μέρος ευρύτερων διοικητικών περιφερειών (15ος-16ος αι.) και άλλοτε ήταν κατατμημένη σε περισσότερες της μιας περιφέρειες (17ος-18ος αι.), χωρίς ωστόσο ποτέ η έκτασή της να ταυτιστεί με μία μόνο διοικητική ενότητα.

Για δημοσιονομικούς λόγους οι διοικητικές περιφέρειες ήταν χωρισμένες σε ποικίλες επαρχίες που ενίσχυαν τον τοπικισμό και την πολιτισμική πολυδιάσπαση της αγροτικής τάξης.

Εξάλλου οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης, των ομοσπονδιών κοινοτήτων (όπως τα Μαδεμοχώρια και τα Χασικοχώρια) και των συντεχνιών, επέτειναν την εσωστρέφεια των διαφόρων κοινωνικών και γλωσσικών ομάδων, αμφισβητώντας μερικές φορές και αυτήν την ενοποιητική εξουσία της Εκκλησίας.

Το άτυπο αριστοκρατικό καθεστώς των κοινοτήτων και κυρίως ο βαθύς διαχωρισμός σε πιστούς και απίστους αναδείκνυαν τελικά το είδος των οφειλόμενων στο δημόσιο φόρων ως βασικό ενοποιητικό παράγοντα.

Δείτε επίσης
Ιστορία - Διοκητικές και κοινωνικές εξελίξεις (1821-1870)
Διοικητικές και κοινωνικές εξελίξεις (1870-1913)
Πολιτισμός - Πολιτισμός στους Νεότερους χρόνους
Περιήγηση - Νεότερη και Σύγχρονη Μακεδονία

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.