ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΝεότερη ΜακεδονίαΠερίοδος 1430 - 1821

Περίοδος 1430 - 1821

Επαναστατικά κινήματα (1430-1821)
Διοικητικές και κοινωνικές εξελίξεις (1430-1821)
Δημογραφικές εξελίξεις (1430-1821)
Οικονομικές εξελίξεις (1430-1821)

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Η Θεσσαλονίκη από τη θάλασσα
Χαλκογραφία του Ol. Dapper με άποψη της Θεσσαλονίκης από τη θάλασσα, 1688, Θεσσαλονίκη, συλλογές Σ. Δεμερτζή - Γ. Ευτυχιάδη.

PreviousUpNext Περίοδος 1430 - 1821


Η Θεσσαλονίκη από τη θάλασσα
1688, Θεσσαλονίκη, συλλογές Σ. Δεμερτζή - Γ. Ευτυχιάδη

Η πρώιμη περίοδος της οθωμανικής κυριαρχίας στη Μακεδονία (1430-1700), όπως και στις άλλες περιοχές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, δεν χαρακτηρίζεται από γρήγορες μεταβολές. Το γαιοκτητικό καθεστώς τροποποιήθηκε με το πέρασμα των αιώνων προς όφελος των μεγάλων ιδιοκτητών.

Η πολλά υποσχόμενη κατά τον 16ο αι. μακεδονική βιοτεχνία και μεταλλουργία συνθλίφτηκε σταδιακά (17ος-18ος αι.) κάτω από το βάρος της εισαγωγής των δυτικοευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων.

Το πληθυσμιακό κενό που δημιούργησε η οθωμανική κατάκτηση άρχισε να καλύπτεται από επήλυδες διάφορων θρησκειών και προελεύσεων. Παράλληλα, πολλοί Χριστιανοί συνέχισαν να μεταναστεύουν, καθώς οι οικονομικές περιστάσεις ευνοούσαν περισσότερο το μεταπρατικό εμπόριο παρά τις επενδύσεις. Τα κέρδη τους συντέλεσαν στη δημιουργία κατά τον 18ο αι. μιας εύπορης και μορφωμένης τάξης που ζυμώθηκε με την ελληνική παιδεία και πόθησε την εθνική αποκατάσταση των Eλλήνων.

Στα βουνά της Μακεδονίας γενιές αρματολών και περιστασιακών κλεφτών, αν και χωρίς ξεκαθαρισμένους πάντα πολιτικούς προσανατολισμούς, δημιούργησαν τη δική τους αγωνιστική παράδοση εναντίον των Μουσουλμάνων κατακτητών.

Δείτε επίσης
Ιστορία - Οικονομία (1204-1430)
Πολιτισμός - Πολιτισμός στους Νεότερους χρόνους
Περιήγηση - Νεότερη και Σύγχρονη Μακεδονία
Θέματα - Η Θεσσαλονίκη από το 18ο έως τον 20ό αιώνα

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.