ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΝεότερη ΜακεδονίαΠερίοδος 1821-1870

Περίοδος 1821-1870

Ελληνική επανάσταση (1821-1822)
Επαναστατικά κινήματα (1830-1870)
Διοκητικές και κοινωνικές εξελίξεις (1821-1870)
Οικονομικές εξελίξεις (1821-1870)

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Άποψη του Μοναστηρίου
Λιθογραφία με άποψη της πόλης του Μοναστηρίου, 19ος αι.

PreviousUpNext Διοκητικές και κοινωνικές εξελίξεις (1821-1870)

Σύμφωνα με τις οθωμανικές στατιστικές, κατά τον 19ο αι. η Μακεδονία ήταν μια από τις πλέον πυκνοκατοικημένες από Μουσουλμάνους ευρωπαϊκές επαρχίες (41,7%). Παρά τις απόπειρες της Πύλης (Χαττ-ι-Σερίφ του Γκιουλχανέ, 1839) για μεταβολή του κοινωνικού καθεστώτος (κατοχύρωση βασικών δικαιωμάτων των Οθωμανών υπηκόων ανεξάρτητα από το θρήσκευμα), οι Μουσουλμάνοι δεν μπορούσαν να αποδεχτούν την ουσιαστική εξίσωσή τους με τους "απίστους".


Άποψη του Μοναστηρίου
19ος αι

Αυτό το γεγονός παρέτεινε και βάθυνε το κοινωνικό χάσμα σε συνδυασμό και με τη σταδιακή ανάπτυξη της ελληνικής εθνικής εκπαίδευσης στα κεντρικά εκπαιδευτήρια της Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Μοναστήρι, Αχρίδα, Έδεσσα, Βέροια κ.α.). Στο πλαίσιο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων του 1856 (Χαττ-ι-Χουμαγιούν) όλες οι θρησκευτικές κοινότητες της αυτοκρατορίας ανέλαβαν τη σύνταξη "εθνικών (ή γενικών) κανονισμών" που τέθηκαν σε ισχύ κατά τη δεκαετία του 1860 και επέφεραν σημαντικές κοινωνικές μεταβολές στα επόμενα χρόνια.

Δείτε επίσης
Ιστορία - Διοικητικές και κοινωνικές εξελίξεις (1430-1821)
Διοικητικές και κοινωνικές εξελίξεις (1870-1913)
Πολιτισμός - Πολιτισμός στους Νεότερους χρόνους
Περιήγηση - Νεότερη και Σύγχρονη Μακεδονία
Θέματα - Η Θεσσαλονίκη από το 18ο έως τον 20ό αιώνα

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.