ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΝεότερη ΜακεδονίαΗ περίοδος 1870-1913

Η περίοδος 1870-1913

Πολιτικές εξελίξεις (1870-1913)
Διοικητικές και κοινωνικές εξελίξεις (1870-1913)
Δημογραφικές εξελίξεις (1870-1913)
Οικονομικές εξελίξεις (1870-1913)

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Τα 'Τσούφλεια Εκπαιδευτήρια' Γευγελής
Ασπρόμαυρη φωτογραφία με τα 'Τσούφλεια Εκπαιδευτήρια' στη Γευγελή, ένα από τα πολλά σχολεία που ίδρυσαν και επιχορήγησαν οι κοινότητες ή πλούσιοι ομογενείς, 1890-1913, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.

PreviousUpNext Διοικητικές και κοινωνικές εξελίξεις (1870-1913)


Τα 'Τσούφλεια Εκπαιδευτήρια' Γευγελής
ένα από τα πολλά σχολεία που ίδρυσαν και επιχορήγησαν οι κοινότητες ή πλούσιοι ομογενείς, 1890-1913, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Από τους σωζόμενους ελληνικούς κοινοτικούς κανονισμούς, (Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου, Βέροιας, Καβάλας, Έδεσσας, Κρουσόβου κ.α.) που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του 1856 (Χάττ-ι-Χουμαγιούν), γίνεται εμφανές ότι η τυποποίηση των αρχών διοίκησης συνέβαλε στη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των λαϊκών (μη κληρικών) στα κοινά, δηλαδή στο σχετικό εκδημοκρατισμό της διοίκησης των κοινοτήτων.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την επέκταση των προνομίων αυτοδιοίκησης κατά τη δεκαετία του 1890 και τον εκχρηματισμό της οικονομίας τον οποίο εκμεταλλεύτηκε η ελληνική τάξη των εμπόρων, προσδιόρισαν και την τελική έκβαση της ελληνοβουλγαρικής διαμάχης για τη Μακεδονία.

Απέτρεψε δηλαδή το νομότυπο πέρασμα στην Εξαρχία λόγω της κοινωνικής και οικονομικής ενίσχυσης και ανασυγκρότησης του Ελληνισμού μέσα από την ίδρυση πολυάριθμων εκπαιδευτηρίων (άνω των 1000 γύρω στο 1900) και άλλων ευαγών ιδρυμάτων.

Η ταύτιση όμως της κοινοτικής ευταξίας με τα συμφέροντα του Ελληνισμού ήταν επόμενο να προσδώσει μετά το 1870 (ίδρυση βουλγαρικής Εξαρχίας) στις κοινοτικές αντιπαραθέσεις εθνική χροιά και να αποτρέψει έτσι τον ενοποιητικό χαρακτήρα που είχαν καταρχήν οι οθωμανικές μεταρρυθμίσεις.

Δείτε επίσης
Ιστορία - Δημογραφικές εξελίξεις (1430-1821)
Διοκητικές και κοινωνικές εξελίξεις (1821-1870)
Πολιτισμός - Πολιτισμός στους Νεότερους χρόνους
Περιήγηση - Νεότερη και Σύγχρονη Μακεδονία
Θέματα - Ο Μακεδονικός Αγώνας
Οι σιδηρόδρομοι στη νεότερη Μακεδονία
Η Θεσσαλονίκη από το 18ο έως τον 20ό αιώνα
Ο Μακεδονικός Αγώνας

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.