ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΝεότερη ΜακεδονίαΗ περίοδος 1870-1913Οικονομικές εξελίξεις (1870-1913)

Οικονομικές εξελίξεις (1870-1913)

Πρωτογενής τομέας (1870-1913)
Βιομηχανία (1870-1913)
Εξωτερικό εμπόριο (1870-1913)
Οργάνωση της αγοράς (1870-1913)
PreviousUpNext Οικονομικές εξελίξεις (1870-1913)

Η περίοδος 1870-1913 συμπίπτει με τη δεύτερη φάση της βιομηχανικής επανάστασης και με τη σταθερή άνοδο των επενδύσεων στην περιφέρεια της Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτά η βελτίωση των συγκοινωνιών και του δανειοπιστωτικού συστήματος αναμενόταν να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της μακεδονικής οικονομίας, της οποίας το δυναμικό ήταν αδιαμφισβήτητο. Όμως, ποικίλοι παράγοντες μετέβαλλαν ριζικά την πορεία των εξελίξεων.

Η άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής, αισθητή ήδη πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους, υπήρξε αποτέλεσμα κυρίως του εκχρηματισμού και του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας (που απορροφούσε ολοένα και περισσότερα αγαθά), παρά της βελτιωμένης ανταγωνιστικότητας των εντόπιων προϊόντων.

Η εμπορευματοποίηση της γεωργίας και η συστηματική εξόρυξη μεταλλευμάτων είχαν περιορισμένα και περιοδικά μόνον αποτελέσματα. Τελικά, η ρευστότητα παρέμεινε συναρτημένη κυρίως με το μεταπρατικό εμπόριο και τα εμβάσματα των αποδήμων και μόνο κατά δεύτερο λόγο με τα κεφάλαια που διοχέτευαν οι εθνικές προπαγάνδες.

Δείτε επίσης
Ιστορία - Οικονομικές εξελίξεις (1430-1821)
Οικονομικές εξελίξεις (1821-1870)
Πολιτισμός - Πολιτισμός στους Νεότερους χρόνους
Περιήγηση - Νεότερη και Σύγχρονη Μακεδονία
Θέματα - Ο Μακεδονικός Αγώνας
Οι σιδηρόδρομοι στη νεότερη Μακεδονία

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.