ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Ιστορία
ΙστορίαΣύγχρονη Μακεδονία (1913-1994)Μεταπολεμική περίοδος (1950-1994)Οικονομικές εξελίξεις (1949-1960)

Οικονομικές εξελίξεις (1949-1960)

Μεταλλαγή της οικονομίας (1960-1994)
Βιομηχανία (1957-1994)

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Άποψη των κτιριακών εγκαταστάσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που στα μεταπολεμικά χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα εκθεσιακά κέντρα της Ελλάδας, 1926-1994.

Διάρθρωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
Διάγραμμα με την εξέλιξη της διάρθρωσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της περιοχής της Μακεδονίας κατά τους κύριους τομείς παραγωγής, 1913-1974.

PreviousUpNext Μεταλλαγή της οικονομίας (1960-1994)


Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
1926-1994

Η τεχνολογική εξέλιξη, η βιομηχανική ανάπτυξη και η συνακόλουθη μείωση της ζήτησης εργατικών χεριών επέφερε τη συνέχιση της μετανάστευσης ως και τη δεκαετία του 1970, με αποτέλεσμα, για μερικά χρόνια, τη μείωση του πληθυσμού της περιοχής.

Πρόβλημα επίσης δημιουργήθηκε και στην καπνοκαλλιέργεια, ήδη από τη δεκαετία του 1950, καθώς οι ποικιλίες ανατολικού τύπου, που παράγονταν στη Μακεδονία, έτειναν να εκτοπισθούν στην παγκόσμια αγορά από τις αμερικανικές. Ήδη, ο καπνός υποσκελίσθηκε από άλλα προϊόντα, όπως τα φρούτα, ως κύριο εξαγωγικό προϊόν της Μακεδονίας.

Έτσι, και παρά την αύξηση της γεωργικής παραγωγής, η ανάπτυξη της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, ιδίως μετά την προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981, επέφερε μια μεταλλαγή στην οικονομία της χώρας, αλλά ιδιαίτερα της Μακεδονίας, που απέκτησε πλέον χαρακτηριστικά οικονομίας μιας δυτικοευρωπαϊκής περιοχής.

Ωστόσο, από το 1991 η γιουγκοσλαβική κρίση, που διατάραξε την ομαλή από ξηρά επικοινωνία της χώρας με τη Δ. Ευρώπη, δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα για τις εξαγωγές της περιοχής.


Διάρθρωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
1913-1974

Δείτε επίσης
Ιστορία - Οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις (1914-1923)
Οικονομικές εξελίξεις (1923-1940)
Βιομηχανία (1957-1994)

Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.