ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Θέματα
Ειδικά ΘέματαΚαθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Η βυζαντινή κοινωνία
Τα αστικά επαγγέλματα στο Βυζάντιο
Τα αγροτικά επαγγέλματα στο Βυζάντιο
Η μοναστική ζωή στο Βυζάντιο
Η γυναίκα στο Βυζάντιο
Το παιδί στο Βυζάντιο
Η διατροφή στο Βυζάντιο
Η ψυχαγωγία στο Βυζάντιο

Εικόνες σε αυτή τη σελίδα

Είσπραξη φόρων
Μικρογραφία που εικονίζει την είσπραξη φόρων, 1136-1155, Σινά, μονή Αγίας Αικατερίνης.
The presentation on this page requires Real Player. Click the button to download.
PreviousUpNext Τα αγροτικά επαγγέλματα στο Βυζάντιο


Είσπραξη φόρων
1136-1155, Σινά, μονή Αγίας Αικατερίνης

Λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους της Μακεδονίας οι αγροτικές και κτηνοτροφικές ασχολίες ήταν η βάση της οικονομίας. Οι διάφοροι μικροϊδιοκτήτες, μισθωτές γαιών και δουλοπάροικοι ήταν δεμένοι με τη γη που καλλιεργούσαν. Γύρω από τα χωριά υπήρχαν τα αμπέλια και τα περιβόλια, καθώς υπήρχαν ζώνες καλλιέργειας για τα διάφορα προϊόντα. Σε μεγαλύτερη απόσταση εκτείνονταν τα χωράφια η έκταση των οποίων καθοριζόταν με σκοινιά και όρους, ενώ πολλές φορές προκαλούνταν καυγάδες ανάμεσα στους γείτονες.

Το δημοσιονομικό σύστημα του βυζαντινού κράτους στηριζόταν στην αγροτική παραγωγή της οργανωμένης κοινωνίας του χωριού. Όμως, η φορολογία που τους έδενε άρρηκτα με τη γη και τους συγχωριανούς τους, οι θεομηνίες και το πέρασμα των στρατευμάτων με την παρεπόμενη διαρπαγή των προϊόντων τους, δυσχέραιναν τη ζωή των αγροτών και τους οδηγούσαν πολύ συχνά στο δανεισμό. Η ανικανότητα αποπληρωμής των χρεών οδηγούσε στην εξαθλίωση και τη φυγή.

Συχνά, για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, οι μικροκαλλιεργητές προτιμούσαν να πουλήσουν τις εκτάσεις τους μαζί με την ελευθερία τους και να μετατραπούν σε δουλοπαροίκους, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τις ήδη μεγάλες ιδιοκτησίες των μεγαλογαιοκτημόνων. Οι τελευταίοι κατόρθωναν με το πέρασμα των αιώνων να ελέγχουν όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις απολαμβάνοντας ταυτόχρονα σημαντικές φοροαπαλλαγγές παρά τις όποιες προσπάθειες της κεντρικής εξουσίας να περιορίσει τη δύναμή τους.

Αντίθετα οι βοσκότοποι, που εκτείνονταν πέρα από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ανήκαν συλλογικά στην κοινότητα. Οι βοσκοί φρόντιζαν τα ζώα τους με τη βοήθεια των ποιμενικών σκύλων.


Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.