ΙστορίαΠολιτισμόςΠεριήγησηΘέματαΕικόνες
Θέματα
Ειδικά ΘέματαΚαθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Η βυζαντινή κοινωνία
Τα αστικά επαγγέλματα στο Βυζάντιο
Τα αγροτικά επαγγέλματα στο Βυζάντιο
Η μοναστική ζωή στο Βυζάντιο
Η γυναίκα στο Βυζάντιο
Το παιδί στο Βυζάντιο
Η διατροφή στο Βυζάντιο
Η ψυχαγωγία στο Βυζάντιο
PreviousUpNext Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Η κοινωνία του "θεοφύλακτου" Βυζαντίου ήταν δομημένη με αυστηρή ιεραρχία και συγκεντρωτισμό της εξουσίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της απολυταρχίας. Στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας βρισκόταν ο "ελέω θεού" αυτοκράτορας με την οικογένεια και την Αυλή του.


Επιστροφή
Επιστροφή στη
Μακεδονική Κληρονομιά

Το περιεχόμενο είναι ευγενική προσφορά της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.