Καλώς ήρθατε στην "Μακεδονική Κληρονομιά"Καλώς ήρθατε στην "Μακεδονική Κληρονομιά"

Η ιστοσελίδα δίνει έμφαση στην ελληνική μακεδονική πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά. Επιδιώκει να αναπτυχθεί σε μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αναφοράς με πληροφορίες: εξωτερικής πολιτικής, ιστορικών χαρτών, σχολιασμένης βιβλιογραφίας, αδημοσίευτων επιστημονικών εργασιών, πολιτιστικών και επιστημονικων φορέων κ.α.

Στις σελίδες μας θα βρείτε πληροφορίες για τις πρόσφατες αρχαιολογικές ανακαλύψεις (της κλασσικής, ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής περιόδου), τα επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις, τον τουρισμό, τις διεθνείς σχέσεις, την οικονομία κ.λπ.