Βιβλιογραφία για τη Μακεδονία Βιβλιογραφία για τη Μακεδονία

Ιωάννη Φ. Καζταρίδη, Η Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία: Η Πιερία των περιηγητών και των γεωγράφων, Κατερίνη, Μάτι, 2002

Αξιοποιούνται εδώ ως ιστορική πηγή τα οδοιπορικά ξένων (αλλά και Ελλήνων) ταξιδιωτών που πέρασαν από την Πιερία στα χρόνια της τουρκοκρατίας, στο πλαίσιο των ταξιδιών τους στην Ελλάδα. Γραμμένα από ανθρώπους καλλιεργημένους, επηρεασμένους από το πνεύμα της Αναγέννησης, από ταξιδευτές που σεργιανούσαν τον κόσμο για τη χαρά του ταξιδιού, ή από στρατιωτικούς, οικονομολόγους και διπλωμάτες, που ταξίδευαν ως πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της πατρίδας τους, ακόμη και από τυχοδιώκτες ή μισιονάριους που ταξίδευαν στην Ανατολή για να διαφωτίσουν τους χριστιανούς κατοίκους της στην αλήθεια των δογμάτων τους, τα οδοιπορικά και ταξιδιωτικά κείμενα των περιηγητών, βασισμένα στις σημειώσεις που κρατούσαν στα ημερολόγιά τους, περιλαμβάνουν τις παρατηρήσεις και τις εντυπώσεις τους από τα μέρη που περνούσαν.

Το υλικό της παρούσας έκδοσης ξεκινά από την παλαιότερη αναφορά στην Πιερία στα τέλη του 12ου αιώνα που περιλαμβάνεται στην αλληλογραφία του προξένου της Βενετίας στη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει πληροφορίες για την άλωση του κάστρου του Πλαταμώνα στα 1425, την περιγραφή της Πιερίας από Ενετό λοχαγό το 1470, τις πληροφορίες που δίνει η "Κατακτητική Ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο" του Πίρι Ρέις στις αρχές του 16ου αιώνα, τα δεινά της Πιερίας κατά το β' μισό του 16ου αιώνα, την Πιερία στο γεωγραφικό έργο του Χατζή Κάλφα (1648), την περιγραφή δύο Ευρωπαίων περιηγητών για την επίσκεψη του σουλτάνου Μωάμεθ Δ' στην Πιερία το 1669, επεισόδια αρχαιοκαπηλίας και αρχαιολογικών ερευνών στην Πιερία το 17ο και το 18ο αιώνα, την εμπειρία Ιησουιτών μισιονάριων στις αρχές του 18ου αιώνα, επεισόδια ληστείας και λιποταξιών κατά τους ρωσοτουρκικούς πολέμους στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, για τη ζωή και τη δράση των κλεφτών και των αρματολών του Ολύμπου στα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου αιώνα, όσα συμπεριέλαβαν στις ταξιδιωτικές περιγραφές τους οι Σουηδοί Jacob Jonas Bjoernstaahl και ο Adolf Fredrik Sturtzenbecker, ο Γάλλος Sonnini, oΆγγλος Edward Daniel Clarke, ο Γάλλος F.C.H.L. Pouqueville, o Γάλλος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Felix Beaujour, o Άγγλος λοχαγός William MartinLeake, o Άγγλος γιατρός Henry Holland στα 1812, ο Γερμανός έμπορος Ascab Lutteroth Linnich, ο καθηγητής Uspenskij για τα μοναστήρια του Ολύμπου το 1859, ο Γάλλος Leon Heuzey, o Henry Fanshave Tozer, μέχρι τις καταγραφές Ελλήνων περιηγητών κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και πληθυσμιακά και εκπαιδευτικά δεδομένα για την περιοχή κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η περιοχή ανήκε στο σαντζάκι της Θεσσαλονίκης και βρισκόταν (όπως ολόκληρη η Μακεδονία) υπό την άμεση εποπτεία του ελληνικού προξενείου Θεσσαλονίκης και των πατριωτικών και φιλεκπαιδευτικών συλλόγων των Αθηνών και του ελληνικού βασιλείου.

Με παραθέματα από τις πηγές και τα κείμενα, βιβλιογραφία, κατάλογο εικόνων και κατάλογο χαρτών, και ευρετήριο κυρίων ονομάτων και τοπωνυμίων.

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2009 10:29