Είστε εδώ

Θεσσαλονίκη: Μεταμορφώσεις μιας πόλης

[imgid(bordered right):6459]

Η νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης ξετυλίγεται ζωντανά στα μάτια των παιδιών μέσα από δραματοποίηση, παιχνίδια και προκλήσεις.

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το παρελθόν της πόλης, να εξοικειωθούν με την μετάβασή της από πόλη μιας αυτοκρατορίας σε συμπρωτεύουσα ενός εθνικού κράτους, να αντιμετωπίσουν κριτικά την έννοια της πολυπολιτισμικότητας, να βιώσουν τις μυρωδιές, τους ήχους και τις ιστορίες της πόλης μέσα από τα μνημεία της, στα οποία δίνουν τις δικές τους αφηγήσεις.

Το πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη: Μεταμορφώσεις μιας πόλης» στηρίζεται στην ιδέα της προβολής της ιστορίας της πόλης της Θεσσαλονίκης και αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι μαθητές την καθημερινή ζωή της πόλης εκείνη την εποχή και τις άγνωστες στιγμές της. Η νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης ξετυλίγεται ζωντανά μπροστά στα μάτια των παιδιών μέσα από δραματοποίηση, παιχνίδια και προκλήσεις.

Αρχικά, τα παιδιά ντύνονται με καπέλα της εποχής και χωρίζονται σε μικρές ομάδες προκειμένου να κατανοήσουν την πολυπολιτισμικότητα της πόλης. Γίνονται Έλληνες, Οθωμανοί, Εβραίοι, Βούλγαροι, Φράγκοι. Συζητούν με τον μουσειοπαιδαγωγό και μαθαίνουν πλήθος στοιχείων για την κάθε εθνοτική ομάδα, την περιοχή διαμονής στην Θεσσαλονίκη, τις γλώσσες, τα επαγγέλματα, τις ασχολίες και τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για την δημιουργία και την παρουσίαση ενός μικρού θεατρικού, με σκοπό να γίνουν φανερά τα χαρακτηριστικά κάθε εθνότητας στην υπόλοιπη τάξη.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος λοιπόν, είναι να έχουν τα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν το παρελθόν της πόλης, να εξοικειωθούν με την μετάβασή της από πόλη μιας αυτοκρατορίας σε συμπρωτεύουσα ενός εθνικού κράτους, να αντιμετωπίσουν κριτικά την έννοια της πολυπολιτισμικότητας, να βιώσουν τις μυρωδιές, τους ήχους και τις ιστορίες της πόλης μέσα από τα μνημεία της, στα οποία δίνουν τις δικές τους αφηγήσεις.

Εικόνες από το πρόγραμμα:

[imgid-metamorphoses: 6460, 6461, 6462, 6463]
Copyright © 2012 • Ίδρυμα Μουσείου Μακεδνικού Αγώνα