Είστε εδώ

Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού

Macedonian History and Culture Notebooks Issue 3 Cover
Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού
Τεύχος 3 - Ιανουάριος 2017

Τα Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού είναι εξαμηνιαία έκδοση του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ) του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ) και δημοσιεύει πρωτότυπες μελέτες που αναφέρονται στην ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας. 
 
Στο τεύχος 3 (Ιανουάριος 2017) υπάρχουν δύο άρθρα:
1) "Τα σερβικά σχολεία της Θεσσαλονίκης" της Σταυρούλας Μαυρογένη, επίκουρης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
2) "Το Μακεδονικό Ζήτημα στα μεταπολεμικά χρόνια και η δημιουργία της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας" του Βλάση Βλασίδη, επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Έτος: 
2017
Τιμή: 
€4

Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Πωλητήρια του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. – 2:00 μ.μ. /  Τετάρτη 9:00 π.μ. – 8:00 μ.μ. / Σάββατο  10:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.

Πληροφορίες[email protected] / 2310229778

Copyright © 2012 • Ίδρυμα Μουσείου Μακεδνικού Αγώνα
( ! ) PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY' in /home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc on line 2227 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002659952{main}( )../index.php:0 20.336659583784menu_execute_active_handler( ???, ??? )../index.php:56 30.535269949976drupal_deliver_page( ???, ??? )../menu.inc:542 40.535469950824drupal_deliver_html_page( ??? )../common.inc:2625 50.746282726640drupal_page_footer( )../common.inc:2756 60.752282753288system_run_automated_cron( )../common.inc:2784 70.752282753448drupal_cron_run( )../system.module:3560 80.754882768824lock_acquire( ???, ??? )../common.inc:5405 90.755082776184InsertQuery_mysql->execute( )../lock.inc:134 100.755182777272DatabaseConnection->query( ???, ???, ??? )../query.inc:36 110.755182780880DatabaseStatementBase->execute( ???, ??? )../database.inc:697 120.755282781032PDOStatement->execute( ??? )../database.inc:2227 Variables in local scope (#11)
$args =
array
 ':db_insert_placeholder_0' => string 'cron' (length=4)
 ':db_insert_placeholder_1' => string '17597200585c9376976c42d6.23152691' (length=33)
 ':db_insert_placeholder_2' => float 1553168263.4433
$logger =
null
$options =
array
 'target' => string 'default' (length=7)
 'return' => int 3
 'fetch' => int 5
 'throw_exception' => boolean true
$query_end =
Undefined
$query_start =
Undefined
$return =
Undefined ( ! ) PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY' in /home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc on line 2227 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002659952{main}( )../index.php:0 20.336659583784menu_execute_active_handler( ???, ??? )../index.php:56 30.535269949976drupal_deliver_page( ???, ??? )../menu.inc:542 40.535469950824drupal_deliver_html_page( ??? )../common.inc:2625 50.746282726640drupal_page_footer( )../common.inc:2756 60.752282753288system_run_automated_cron( )../common.inc:2784 70.752282753448drupal_cron_run( )../system.module:3560 80.754882768824lock_acquire( ???, ??? )../common.inc:5405 90.755082776184InsertQuery_mysql->execute( )../lock.inc:134 100.755182777272DatabaseConnection->query( ???, ???, ??? )../query.inc:36 Variables in local scope (#10)
$args =
array
 ':db_insert_placeholder_0' => string 'cron' (length=4)
 ':db_insert_placeholder_1' => string '17597200585c9376976c42d6.23152691' (length=33)
 ':db_insert_placeholder_2' => float 1553168263.4433
$e =
object(PDOException)[482]
 protected 'message' => string 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY'' (length=94)
 private 'string' (Exception) => string '' (length=0)
 protected 'code' => string '23000' (length=5)
 protected 'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc' (length=59)
 protected 'line' => int 2227
 private 'trace' (Exception) => 
  array
   0 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc' (length=59)
     'line' => int 2227
     'function' => string 'execute' (length=7)
     'class' => string 'PDOStatement' (length=12)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   1 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc' (length=59)
     'line' => int 697
     'function' => string 'execute' (length=7)
     'class' => string 'DatabaseStatementBase' (length=21)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   2 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/mysql/query.inc' (length=62)
     'line' => int 36
     'function' => string 'query' (length=5)
     'class' => string 'DatabaseConnection' (length=18)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   3 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/lock.inc' (length=46)
     'line' => int 134
     'function' => string 'execute' (length=7)
     'class' => string 'InsertQuery_mysql' (length=17)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   4 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 5405
     'function' => string 'lock_acquire' (length=12)
     'args' => 
      array
       ...
   5 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/modules/system/system.module' (length=57)
     'line' => int 3560
     'function' => string 'drupal_cron_run' (length=15)
     'args' => 
      array
       ...
   6 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 2784
     'function' => string 'system_run_automated_cron' (length=25)
     'args' => 
      array
       ...
   7 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 2756
     'function' => string 'drupal_page_footer' (length=18)
     'args' => 
      array
       ...
   8 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 2625
     'function' => string 'drupal_deliver_html_page' (length=24)
     'args' => 
      array
       ...
   9 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/menu.inc' (length=46)
     'line' => int 542
     'function' => string 'drupal_deliver_page' (length=19)
     'args' => 
      array
       ...
   10 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/index.php' (length=38)
     'line' => int 56
     'function' => string 'menu_execute_active_handler' (length=27)
     'args' => 
      array
       ...
 private 'previous' (Exception) => null
 public 'errorInfo' => 
  array
   0 => string '23000' (length=5)
   1 => int 1062
   2 => string 'Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY'' (length=40)
 public 'xdebug_message' => string '<tr><th align='left' bgcolor='#f57900' colspan="5"><span style='background-color: #cc0000; color: #fce94f; font-size: x-large;'>( ! )</span> PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY' in <a style='color: black' href='txmt://open?url=file:///home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc&line='>/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc</a> on line <i>2227</i></th></tr>
<tr><th align='left' bgcolor='#e9b96e' colspa'... (length=8037)
 public 'query_string' => string 'INSERT INTO {semaphore} (name, value, expire) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2)' (length=131)
 public 'args' => 
  array
   ':db_insert_placeholder_0' => string 'cron' (length=4)
   ':db_insert_placeholder_1' => string '17597200585c9376976c42d6.23152691' (length=33)
   ':db_insert_placeholder_2' => float 1553168263.4433
$options =
array
 'target' => string 'default' (length=7)
 'return' => int 3
 'fetch' => int 5
 'throw_exception' => boolean true
$query =
string 'INSERT INTO {semaphore} (name, value, expire) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2)' (length=131)
$stmt =
object(DatabaseStatementBase)[484]
 public 'dbh' => 
  object(DatabaseConnection_mysql)[2]
   protected 'needsCleanup' => boolean false
   protected 'target' => string 'default' (length=7)
   protected 'key' => string 'default' (length=7)
   protected 'logger' => null
   protected 'transactionLayers' => 
    array
     empty
   protected 'driverClasses' => 
    array
     'SelectQuery' => string 'SelectQuery' (length=11)
     'DatabaseSchema' => string 'DatabaseSchema_mysql' (length=20)
     'MergeQuery' => string 'MergeQuery' (length=10)
     'InsertQuery' => string 'InsertQuery_mysql' (length=17)
   protected 'statementClass' => string 'DatabaseStatementBase' (length=21)
   protected 'transactionSupport' => boolean true
   protected 'transactionalDDLSupport' => boolean false
   protected 'temporaryNameIndex' => int 0
   protected 'connectionOptions' => 
    array
     'database' => string 'imma_drupal_2017_11_12' (length=22)
     'username' => string 'root' (length=4)
     'password' => string '97cad10d' (length=8)
     'host' => string 'localhost' (length=9)
     'port' => string '' (length=0)
     'driver' => string 'mysql' (length=5)
     'prefix' => 
      array
       ...
   protected 'schema' => 
    object(DatabaseSchema_mysql)[173]
     protected 'connection' => 
      &object(DatabaseConnection_mysql)[2]
     protected 'placeholder' => int 0
     protected 'defaultSchema' => string 'public' (length=6)
     protected 'uniqueIdentifier' => string '5c9376970b7c77.85824202' (length=23)
   protected 'prefixes' => 
    array
     'default' => string '' (length=0)
   protected 'prefixSearch' => 
    array
     0 => string '{' (length=1)
     1 => string '}' (length=1)
   protected 'prefixReplace' => 
    array
     0 => string '' (length=0)
     1 => string '' (length=0)
   protected 'escapedNames' => 
    array
     'cache_bootstrap' => string 'cache_bootstrap' (length=15)
     'cache' => string 'cache' (length=5)
     'base.nid' => string 'base.nid' (length=8)
     'revision' => string 'revision' (length=8)
     'vid' => string 'vid' (length=3)
     'base' => string 'base' (length=4)
     'uid' => string 'uid' (length=3)
     'title' => string 'title' (length=5)
     'log' => string 'log' (length=3)
     'status' => string 'status' (length=6)
     'comment' => string 'comment' (length=7)
     'promote' => string 'promote' (length=7)
     'sticky' => string 'sticky' (length=6)
     'nid' => string 'nid' (length=3)
     'type' => string 'type' (length=4)
     'language' => string 'language' (length=8)
     'created' => string 'created' (length=7)
     'changed' => string 'changed' (length=7)
     'tnid' => string 'tnid' (length=4)
     'translate' => string 'translate' (length=9)
     'timestamp' => string 'timestamp' (length=9)
     'node' => string 'node' (length=4)
     'node_revision' => string 'node_revision' (length=13)
     'cache_field' => string 'cache_field' (length=11)
     'entity_type' => string 'entity_type' (length=11)
     'entity_id' => string 'entity_id' (length=9)
     'et' => string 'et' (length=2)
     'entity_translation' => string 'entity_translation' (length=18)
     'n.tnid' => string 'n.tnid' (length=6)
     'n' => string 'n' (length=1)
     'ml.link_path' => string 'ml.link_path' (length=12)
     'ml.language' => string 'ml.language' (length=11)
     'ml' => string 'ml' (length=2)
     'm' => string 'm' (length=1)
     'weight' => string 'weight' (length=6)
     'menu_links' => string 'menu_links' (length=10)
     'menu_router' => string 'menu_router' (length=11)
     'cache_path' => string 'cache_path' (length=10)
     'task' => string 'task' (length=4)
     'subtask' => string 'subtask' (length=7)
     't__0' => string 't__0' (length=4)
     'page_manager_handlers' => string 'page_manager_handlers' (length=21)
     'base.uid' => string 'base.uid' (length=8)
     'name' => string 'name' (length=4)
     'pass' => string 'pass' (length=4)
     'mail' => string 'mail' (length=4)
     'theme' => string 'theme' (length=5)
     'signature' => string 'signature' (length=9)
     'signature_format' => string 'signature_format' (length=16)
     'access' => string 'access' (length=6)
     'login' => string 'login' (length=5)
     'timezone' => string 'timezone' (length=8)
     'picture' => string 'picture' (length=7)
     'init' => string 'init' (length=4)
     'data' => string 'data' (length=4)
     'users' => string 'users' (length=5)
     'base.fid' => string 'base.fid' (length=8)
     'fid' => string 'fid' (length=3)
     'filename' => string 'filename' (length=8)
     'uri' => string 'uri' (length=3)
     'filemime' => string 'filemime' (length=8)
     'filesize' => string 'filesize' (length=8)
     'file_managed' => string 'file_managed' (length=12)
     'panels_renderer_pipeline' => string 'panels_renderer_pipeline' (length=24)
     'ctools_custom_content' => string 'ctools_custom_content' (length=21)
     'cache_variable' => string 'cache_variable' (length=14)
     'cache_token' => string 'cache_token' (length=11)
     'b.theme' => string 'b.theme' (length=7)
     'b.status' => string 'b.status' (length=8)
     'b' => string 'b' (length=1)
     'block' => string 'block' (length=5)
     'cache_menu' => string 'cache_menu' (length=10)
     'n.status' => string 'n.status' (length=8)
     'n.nid' => string 'n.nid' (length=5)
     'views_view' => string 'views_view' (length=10)
     'cache_views' => string 'cache_views' (length=11)
     'sid' => string 'sid' (length=3)
     'ssid' => string 'ssid' (length=4)
     'sessions' => string 'sessions' (length=8)
     'cid' => string 'cid' (length=3)
   protected 'escapedAliases' => 
    array
     'vid' => string 'vid' (length=3)
     'uid' => string 'uid' (length=3)
     'title' => string 'title' (length=5)
     'log' => string 'log' (length=3)
     'status' => string 'status' (length=6)
     'comment' => string 'comment' (length=7)
     'promote' => string 'promote' (length=7)
     'sticky' => string 'sticky' (length=6)
     'nid' => string 'nid' (length=3)
     'type' => string 'type' (length=4)
     'language' => string 'language' (length=8)
     'created' => string 'created' (length=7)
     'changed' => string 'changed' (length=7)
     'tnid' => string 'tnid' (length=4)
     'translate' => string 'translate' (length=9)
     'revision_timestamp' => string 'revision_timestamp' (length=18)
     'revision_uid' => string 'revision_uid' (length=12)
     'link_weight' => string 'link_weight' (length=11)
     'name' => string 'name' (length=4)
     'pass' => string 'pass' (length=4)
     'mail' => string 'mail' (length=4)
     'theme' => string 'theme' (length=5)
     'signature' => string 'signature' (length=9)
     'signature_format' => string 'signature_format' (length=16)
     'access' => string 'access' (length=6)
     'login' => string 'login' (length=5)
     'timezone' => string 'timezone' (length=8)
     'picture' => string 'picture' (length=7)
     'init' => string 'init' (length=4)
     'data' => string 'data' (length=4)
     'fid' => string 'fid' (length=3)
     'filename' => string 'filename' (length=8)
     'uri' => string 'uri' (length=3)
     'filemime' => string 'filemime' (length=8)
     'filesize' => string 'filesize' (length=8)
     'timestamp' => string 'timestamp' (length=9)
     'expression' => string 'expression' (length=10)
 public 'queryString' => string 'INSERT INTO semaphore (name, value, expire) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2)' (length=129)