Είστε εδώ

Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού

Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού - Τεύχος 2 - Ιούνιος 2016
Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού
Τεύχος 2 - Ιούνιος 2016

Τα Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού είναι εξαμηνιαία έκδοση του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ) του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ) και δημοσιεύει πρωτότυπες μελέτες που αναφέρονται στην ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας. 

Στο τεύχος 2 υπάρχουν δύο άρθρα: 

1) "Η πολιτική στα συρματοπλέγματα: Λόγος και επικοινωνία στο στρατόπεδο του Γκαίρλιτς" του Στράτου Ν. Δορδανά, επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 2)"Η Ελεύθερη Σερβική Ζώνη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης" του Κωνσταντίνου Κατσάνου, διδάκτορας ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Παρουσιάζεται επίσης με συντομία η νέα εικονογραφημένη έκδοσή μας για τα συμμαχικά κοιμητήρια και μνημεία της Βόρειας Ελλάδας, αλλά σύντομη έκθεση για το πρόσφατο έργο του Ιδρύματός.

Το δεύτερο τεύχος των Τετραδίων είναι αφιερωμένο στη μνήμη ενός δικού μας ανθρώπου, που τον χάσαμε απροσδόκητα όταν ετοιμάζαμε αυτή την έκδοση: Ο Αλέξανδρος Χαΐτογλου, υποδειγματικός επιχειρηματίας, αλλά και ένθερμος συλλέκτης ιστορικών τεκμηρίων για το μακεδονικό χώρο, "υπηρέτησε" για πολλά χρόνια ως Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος μας, στηρίζοντάς το με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία με γενναιοδωρία, ανιδιοτέλεια και υποδειγματική σεμνότητα.

Έτος: 
2016
Τιμή: 
€4

Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Πωλητήρια του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. – 2:00 μ.μ. /  Τετάρτη 9:00 π.μ. – 8:00 μ.μ. / Σάββατο  10:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.

Πληροφορίες[email protected] / 2310229778

Copyright © 2012 • Ίδρυμα Μουσείου Μακεδνικού Αγώνα
( ! ) PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY' in /home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc on line 2227 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002660528{main}( )../index.php:0 20.458259590528menu_execute_active_handler( ???, ??? )../index.php:56 30.676469961632drupal_deliver_page( ???, ??? )../menu.inc:542 40.676569962480drupal_deliver_html_page( ??? )../common.inc:2625 50.860682737896drupal_page_footer( )../common.inc:2756 60.866582766328system_run_automated_cron( )../common.inc:2784 70.866582766488drupal_cron_run( )../system.module:3560 80.869082781864lock_acquire( ???, ??? )../common.inc:5405 90.869282789224InsertQuery_mysql->execute( )../lock.inc:134 100.869382790312DatabaseConnection->query( ???, ???, ??? )../query.inc:36 110.869482793920DatabaseStatementBase->execute( ???, ??? )../database.inc:697 120.869482794072PDOStatement->execute( ??? )../database.inc:2227 Variables in local scope (#11)
$args =
array
 ':db_insert_placeholder_0' => string 'cron' (length=4)
 ':db_insert_placeholder_1' => string '10196647695d58103b9d4da0.74928066' (length=33)
 ':db_insert_placeholder_2' => float 1566052651.6442
$logger =
null
$options =
array
 'target' => string 'default' (length=7)
 'return' => int 3
 'fetch' => int 5
 'throw_exception' => boolean true
$query_end =
Undefined
$query_start =
Undefined
$return =
Undefined ( ! ) PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY' in /home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc on line 2227 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002660528{main}( )../index.php:0 20.458259590528menu_execute_active_handler( ???, ??? )../index.php:56 30.676469961632drupal_deliver_page( ???, ??? )../menu.inc:542 40.676569962480drupal_deliver_html_page( ??? )../common.inc:2625 50.860682737896drupal_page_footer( )../common.inc:2756 60.866582766328system_run_automated_cron( )../common.inc:2784 70.866582766488drupal_cron_run( )../system.module:3560 80.869082781864lock_acquire( ???, ??? )../common.inc:5405 90.869282789224InsertQuery_mysql->execute( )../lock.inc:134 100.869382790312DatabaseConnection->query( ???, ???, ??? )../query.inc:36 Variables in local scope (#10)
$args =
array
 ':db_insert_placeholder_0' => string 'cron' (length=4)
 ':db_insert_placeholder_1' => string '10196647695d58103b9d4da0.74928066' (length=33)
 ':db_insert_placeholder_2' => float 1566052651.6442
$e =
object(PDOException)[482]
 protected 'message' => string 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY'' (length=94)
 private 'string' (Exception) => string '' (length=0)
 protected 'code' => string '23000' (length=5)
 protected 'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc' (length=59)
 protected 'line' => int 2227
 private 'trace' (Exception) => 
  array
   0 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc' (length=59)
     'line' => int 2227
     'function' => string 'execute' (length=7)
     'class' => string 'PDOStatement' (length=12)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   1 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc' (length=59)
     'line' => int 697
     'function' => string 'execute' (length=7)
     'class' => string 'DatabaseStatementBase' (length=21)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   2 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/mysql/query.inc' (length=62)
     'line' => int 36
     'function' => string 'query' (length=5)
     'class' => string 'DatabaseConnection' (length=18)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   3 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/lock.inc' (length=46)
     'line' => int 134
     'function' => string 'execute' (length=7)
     'class' => string 'InsertQuery_mysql' (length=17)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   4 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 5405
     'function' => string 'lock_acquire' (length=12)
     'args' => 
      array
       ...
   5 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/modules/system/system.module' (length=57)
     'line' => int 3560
     'function' => string 'drupal_cron_run' (length=15)
     'args' => 
      array
       ...
   6 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 2784
     'function' => string 'system_run_automated_cron' (length=25)
     'args' => 
      array
       ...
   7 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 2756
     'function' => string 'drupal_page_footer' (length=18)
     'args' => 
      array
       ...
   8 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 2625
     'function' => string 'drupal_deliver_html_page' (length=24)
     'args' => 
      array
       ...
   9 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/menu.inc' (length=46)
     'line' => int 542
     'function' => string 'drupal_deliver_page' (length=19)
     'args' => 
      array
       ...
   10 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/index.php' (length=38)
     'line' => int 56
     'function' => string 'menu_execute_active_handler' (length=27)
     'args' => 
      array
       ...
 private 'previous' (Exception) => null
 public 'errorInfo' => 
  array
   0 => string '23000' (length=5)
   1 => int 1062
   2 => string 'Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY'' (length=40)
 public 'xdebug_message' => string '<tr><th align='left' bgcolor='#f57900' colspan="5"><span style='background-color: #cc0000; color: #fce94f; font-size: x-large;'>( ! )</span> PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY' in <a style='color: black' href='txmt://open?url=file:///home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc&line='>/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc</a> on line <i>2227</i></th></tr>
<tr><th align='left' bgcolor='#e9b96e' colspa'... (length=8037)
 public 'query_string' => string 'INSERT INTO {semaphore} (name, value, expire) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2)' (length=131)
 public 'args' => 
  array
   ':db_insert_placeholder_0' => string 'cron' (length=4)
   ':db_insert_placeholder_1' => string '10196647695d58103b9d4da0.74928066' (length=33)
   ':db_insert_placeholder_2' => float 1566052651.6442
$options =
array
 'target' => string 'default' (length=7)
 'return' => int 3
 'fetch' => int 5
 'throw_exception' => boolean true
$query =
string 'INSERT INTO {semaphore} (name, value, expire) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2)' (length=131)
$stmt =
object(DatabaseStatementBase)[484]
 public 'dbh' => 
  object(DatabaseConnection_mysql)[2]
   protected 'needsCleanup' => boolean false
   protected 'target' => string 'default' (length=7)
   protected 'key' => string 'default' (length=7)
   protected 'logger' => null
   protected 'transactionLayers' => 
    array
     empty
   protected 'driverClasses' => 
    array
     'SelectQuery' => string 'SelectQuery' (length=11)
     'DatabaseSchema' => string 'DatabaseSchema_mysql' (length=20)
     'MergeQuery' => string 'MergeQuery' (length=10)
     'InsertQuery' => string 'InsertQuery_mysql' (length=17)
   protected 'statementClass' => string 'DatabaseStatementBase' (length=21)
   protected 'transactionSupport' => boolean true
   protected 'transactionalDDLSupport' => boolean false
   protected 'temporaryNameIndex' => int 0
   protected 'connectionOptions' => 
    array
     'database' => string 'imma_drupal_2017_11_12' (length=22)
     'username' => string 'root' (length=4)
     'password' => string '97cad10d' (length=8)
     'host' => string 'localhost' (length=9)
     'port' => string '' (length=0)
     'driver' => string 'mysql' (length=5)
     'prefix' => 
      array
       ...
   protected 'schema' => 
    object(DatabaseSchema_mysql)[173]
     protected 'connection' => 
      &object(DatabaseConnection_mysql)[2]
     protected 'placeholder' => int 0
     protected 'defaultSchema' => string 'public' (length=6)
     protected 'uniqueIdentifier' => string '5d58103b3ecb00.49518661' (length=23)
   protected 'prefixes' => 
    array
     'default' => string '' (length=0)
   protected 'prefixSearch' => 
    array
     0 => string '{' (length=1)
     1 => string '}' (length=1)
   protected 'prefixReplace' => 
    array
     0 => string '' (length=0)
     1 => string '' (length=0)
   protected 'escapedNames' => 
    array
     'cache_bootstrap' => string 'cache_bootstrap' (length=15)
     'cache' => string 'cache' (length=5)
     'base.nid' => string 'base.nid' (length=8)
     'revision' => string 'revision' (length=8)
     'vid' => string 'vid' (length=3)
     'base' => string 'base' (length=4)
     'uid' => string 'uid' (length=3)
     'title' => string 'title' (length=5)
     'log' => string 'log' (length=3)
     'status' => string 'status' (length=6)
     'comment' => string 'comment' (length=7)
     'promote' => string 'promote' (length=7)
     'sticky' => string 'sticky' (length=6)
     'nid' => string 'nid' (length=3)
     'type' => string 'type' (length=4)
     'language' => string 'language' (length=8)
     'created' => string 'created' (length=7)
     'changed' => string 'changed' (length=7)
     'tnid' => string 'tnid' (length=4)
     'translate' => string 'translate' (length=9)
     'timestamp' => string 'timestamp' (length=9)
     'node' => string 'node' (length=4)
     'node_revision' => string 'node_revision' (length=13)
     'cache_field' => string 'cache_field' (length=11)
     'entity_type' => string 'entity_type' (length=11)
     'entity_id' => string 'entity_id' (length=9)
     'et' => string 'et' (length=2)
     'entity_translation' => string 'entity_translation' (length=18)
     'n.tnid' => string 'n.tnid' (length=6)
     'n' => string 'n' (length=1)
     'ml.link_path' => string 'ml.link_path' (length=12)
     'ml.language' => string 'ml.language' (length=11)
     'ml' => string 'ml' (length=2)
     'm' => string 'm' (length=1)
     'weight' => string 'weight' (length=6)
     'menu_links' => string 'menu_links' (length=10)
     'menu_router' => string 'menu_router' (length=11)
     'cache_path' => string 'cache_path' (length=10)
     'task' => string 'task' (length=4)
     'subtask' => string 'subtask' (length=7)
     't__0' => string 't__0' (length=4)
     'page_manager_handlers' => string 'page_manager_handlers' (length=21)
     'base.uid' => string 'base.uid' (length=8)
     'name' => string 'name' (length=4)
     'pass' => string 'pass' (length=4)
     'mail' => string 'mail' (length=4)
     'theme' => string 'theme' (length=5)
     'signature' => string 'signature' (length=9)
     'signature_format' => string 'signature_format' (length=16)
     'access' => string 'access' (length=6)
     'login' => string 'login' (length=5)
     'timezone' => string 'timezone' (length=8)
     'picture' => string 'picture' (length=7)
     'init' => string 'init' (length=4)
     'data' => string 'data' (length=4)
     'users' => string 'users' (length=5)
     'base.fid' => string 'base.fid' (length=8)
     'fid' => string 'fid' (length=3)
     'filename' => string 'filename' (length=8)
     'uri' => string 'uri' (length=3)
     'filemime' => string 'filemime' (length=8)
     'filesize' => string 'filesize' (length=8)
     'file_managed' => string 'file_managed' (length=12)
     'panels_renderer_pipeline' => string 'panels_renderer_pipeline' (length=24)
     'ctools_custom_content' => string 'ctools_custom_content' (length=21)
     'cache_variable' => string 'cache_variable' (length=14)
     'cache_token' => string 'cache_token' (length=11)
     'b.theme' => string 'b.theme' (length=7)
     'b.status' => string 'b.status' (length=8)
     'b' => string 'b' (length=1)
     'block' => string 'block' (length=5)
     'cache_menu' => string 'cache_menu' (length=10)
     'n.status' => string 'n.status' (length=8)
     'n.nid' => string 'n.nid' (length=5)
     'views_view' => string 'views_view' (length=10)
     'cache_views' => string 'cache_views' (length=11)
     'sid' => string 'sid' (length=3)
     'ssid' => string 'ssid' (length=4)
     'sessions' => string 'sessions' (length=8)
     'cid' => string 'cid' (length=3)
   protected 'escapedAliases' => 
    array
     'vid' => string 'vid' (length=3)
     'uid' => string 'uid' (length=3)
     'title' => string 'title' (length=5)
     'log' => string 'log' (length=3)
     'status' => string 'status' (length=6)
     'comment' => string 'comment' (length=7)
     'promote' => string 'promote' (length=7)
     'sticky' => string 'sticky' (length=6)
     'nid' => string 'nid' (length=3)
     'type' => string 'type' (length=4)
     'language' => string 'language' (length=8)
     'created' => string 'created' (length=7)
     'changed' => string 'changed' (length=7)
     'tnid' => string 'tnid' (length=4)
     'translate' => string 'translate' (length=9)
     'revision_timestamp' => string 'revision_timestamp' (length=18)
     'revision_uid' => string 'revision_uid' (length=12)
     'link_weight' => string 'link_weight' (length=11)
     'name' => string 'name' (length=4)
     'pass' => string 'pass' (length=4)
     'mail' => string 'mail' (length=4)
     'theme' => string 'theme' (length=5)
     'signature' => string 'signature' (length=9)
     'signature_format' => string 'signature_format' (length=16)
     'access' => string 'access' (length=6)
     'login' => string 'login' (length=5)
     'timezone' => string 'timezone' (length=8)
     'picture' => string 'picture' (length=7)
     'init' => string 'init' (length=4)
     'data' => string 'data' (length=4)
     'fid' => string 'fid' (length=3)
     'filename' => string 'filename' (length=8)
     'uri' => string 'uri' (length=3)
     'filemime' => string 'filemime' (length=8)
     'filesize' => string 'filesize' (length=8)
     'timestamp' => string 'timestamp' (length=9)
     'expression' => string 'expression' (length=10)
 public 'queryString' => string 'INSERT INTO semaphore (name, value, expire) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2)' (length=129)