Είστε εδώ

Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού

Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού
Τεύχος 4 - Ιούνιος 2017

Τα Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού είναι εξαμηνιαία έκδοση του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ) του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ) και δημοσιεύει πρωτότυπες μελέτες που αναφέρονται στην ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας. 

Στο τεύχος 4 (Ιούνιος 2017) υπάρχουν δύο άρθρα:
 

 1. "Περιήγηση στα αρχεία του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα: Το αρχείο Κωφού" της Αναστασίας Μητσοπούλου, ιστορικός δ.Φ. και επιστημονική συνεργάτρια του ΚΕΜΙΤ και
 2. "Μετοικεσίες των Ελλήνων της Ρωσίας και της ΕΣΣΔ στη Μακεδονία στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα" του Κυριάκου Χατζηκυριακίδη, Επίκουρου Καθηγητή ΑΠΘ.

​Παρουσιάζεται επίσης σύντομη έκθεση για το πρόσφατο έργο του Ιδρύματος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
Τη δαπάνη της έκδοσης του τεύχους αυτού την ανέλαβε η Βιομηχανία Τροφίμων των Αφών Χαϊτογλου ΑΒΕΕ, η οποία άλλωστε έχει καλύψει μεγάλο μέρος και των άλλων εκδόσεων του ΙΜΜΑ και έχει αναδειχθεί σε ευεργέτη του Ιδρύματός μας. Τον σχεδιασμό και την εκτύπωση έχουν αναλάβει οι εκδόσεις University Studio Press.

Έτος: 
2017
Τιμή: 
€4

Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Πωλητήρια του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. – 2:00 μ.μ. /  Τετάρτη 9:00 π.μ. – 8:00 μ.μ. / Σάββατο  10:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.

Πληροφορίες[email protected] / 2310229778

Copyright © 2012 • Ίδρυμα Μουσείου Μακεδνικού Αγώνα
( ! ) PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY' in /home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc on line 2227 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002660528{main}( )../index.php:0 20.350259589840menu_execute_active_handler( ???, ??? )../index.php:56 30.558669958800drupal_deliver_page( ???, ??? )../menu.inc:542 40.558769959648drupal_deliver_html_page( ??? )../common.inc:2625 51.239982735264drupal_page_footer( )../common.inc:2756 61.245982763696system_run_automated_cron( )../common.inc:2784 71.245982763856drupal_cron_run( )../system.module:3560 81.248482779232lock_acquire( ???, ??? )../common.inc:5405 91.248682786592InsertQuery_mysql->execute( )../lock.inc:134 101.248782787680DatabaseConnection->query( ???, ???, ??? )../query.inc:36 111.248782791288DatabaseStatementBase->execute( ???, ??? )../database.inc:697 121.248882791440PDOStatement->execute( ??? )../database.inc:2227 Variables in local scope (#11)
$args =
array
 ':db_insert_placeholder_0' => string 'cron' (length=4)
 ':db_insert_placeholder_1' => string '14489696215d5810621e7773.54921045' (length=33)
 ':db_insert_placeholder_2' => float 1566052690.1246
$logger =
null
$options =
array
 'target' => string 'default' (length=7)
 'return' => int 3
 'fetch' => int 5
 'throw_exception' => boolean true
$query_end =
Undefined
$query_start =
Undefined
$return =
Undefined ( ! ) PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY' in /home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc on line 2227 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002660528{main}( )../index.php:0 20.350259589840menu_execute_active_handler( ???, ??? )../index.php:56 30.558669958800drupal_deliver_page( ???, ??? )../menu.inc:542 40.558769959648drupal_deliver_html_page( ??? )../common.inc:2625 51.239982735264drupal_page_footer( )../common.inc:2756 61.245982763696system_run_automated_cron( )../common.inc:2784 71.245982763856drupal_cron_run( )../system.module:3560 81.248482779232lock_acquire( ???, ??? )../common.inc:5405 91.248682786592InsertQuery_mysql->execute( )../lock.inc:134 101.248782787680DatabaseConnection->query( ???, ???, ??? )../query.inc:36 Variables in local scope (#10)
$args =
array
 ':db_insert_placeholder_0' => string 'cron' (length=4)
 ':db_insert_placeholder_1' => string '14489696215d5810621e7773.54921045' (length=33)
 ':db_insert_placeholder_2' => float 1566052690.1246
$e =
object(PDOException)[482]
 protected 'message' => string 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY'' (length=94)
 private 'string' (Exception) => string '' (length=0)
 protected 'code' => string '23000' (length=5)
 protected 'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc' (length=59)
 protected 'line' => int 2227
 private 'trace' (Exception) => 
  array
   0 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc' (length=59)
     'line' => int 2227
     'function' => string 'execute' (length=7)
     'class' => string 'PDOStatement' (length=12)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   1 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc' (length=59)
     'line' => int 697
     'function' => string 'execute' (length=7)
     'class' => string 'DatabaseStatementBase' (length=21)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   2 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/mysql/query.inc' (length=62)
     'line' => int 36
     'function' => string 'query' (length=5)
     'class' => string 'DatabaseConnection' (length=18)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   3 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/lock.inc' (length=46)
     'line' => int 134
     'function' => string 'execute' (length=7)
     'class' => string 'InsertQuery_mysql' (length=17)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   4 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 5405
     'function' => string 'lock_acquire' (length=12)
     'args' => 
      array
       ...
   5 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/modules/system/system.module' (length=57)
     'line' => int 3560
     'function' => string 'drupal_cron_run' (length=15)
     'args' => 
      array
       ...
   6 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 2784
     'function' => string 'system_run_automated_cron' (length=25)
     'args' => 
      array
       ...
   7 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 2756
     'function' => string 'drupal_page_footer' (length=18)
     'args' => 
      array
       ...
   8 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 2625
     'function' => string 'drupal_deliver_html_page' (length=24)
     'args' => 
      array
       ...
   9 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/menu.inc' (length=46)
     'line' => int 542
     'function' => string 'drupal_deliver_page' (length=19)
     'args' => 
      array
       ...
   10 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/index.php' (length=38)
     'line' => int 56
     'function' => string 'menu_execute_active_handler' (length=27)
     'args' => 
      array
       ...
 private 'previous' (Exception) => null
 public 'errorInfo' => 
  array
   0 => string '23000' (length=5)
   1 => int 1062
   2 => string 'Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY'' (length=40)
 public 'xdebug_message' => string '<tr><th align='left' bgcolor='#f57900' colspan="5"><span style='background-color: #cc0000; color: #fce94f; font-size: x-large;'>( ! )</span> PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY' in <a style='color: black' href='txmt://open?url=file:///home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc&line='>/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc</a> on line <i>2227</i></th></tr>
<tr><th align='left' bgcolor='#e9b96e' colspa'... (length=8037)
 public 'query_string' => string 'INSERT INTO {semaphore} (name, value, expire) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2)' (length=131)
 public 'args' => 
  array
   ':db_insert_placeholder_0' => string 'cron' (length=4)
   ':db_insert_placeholder_1' => string '14489696215d5810621e7773.54921045' (length=33)
   ':db_insert_placeholder_2' => float 1566052690.1246
$options =
array
 'target' => string 'default' (length=7)
 'return' => int 3
 'fetch' => int 5
 'throw_exception' => boolean true
$query =
string 'INSERT INTO {semaphore} (name, value, expire) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2)' (length=131)
$stmt =
object(DatabaseStatementBase)[484]
 public 'dbh' => 
  object(DatabaseConnection_mysql)[2]
   protected 'needsCleanup' => boolean false
   protected 'target' => string 'default' (length=7)
   protected 'key' => string 'default' (length=7)
   protected 'logger' => null
   protected 'transactionLayers' => 
    array
     empty
   protected 'driverClasses' => 
    array
     'SelectQuery' => string 'SelectQuery' (length=11)
     'DatabaseSchema' => string 'DatabaseSchema_mysql' (length=20)
     'MergeQuery' => string 'MergeQuery' (length=10)
     'InsertQuery' => string 'InsertQuery_mysql' (length=17)
   protected 'statementClass' => string 'DatabaseStatementBase' (length=21)
   protected 'transactionSupport' => boolean true
   protected 'transactionalDDLSupport' => boolean false
   protected 'temporaryNameIndex' => int 0
   protected 'connectionOptions' => 
    array
     'database' => string 'imma_drupal_2017_11_12' (length=22)
     'username' => string 'root' (length=4)
     'password' => string '97cad10d' (length=8)
     'host' => string 'localhost' (length=9)
     'port' => string '' (length=0)
     'driver' => string 'mysql' (length=5)
     'prefix' => 
      array
       ...
   protected 'schema' => 
    object(DatabaseSchema_mysql)[173]
     protected 'connection' => 
      &object(DatabaseConnection_mysql)[2]
     protected 'placeholder' => int 0
     protected 'defaultSchema' => string 'public' (length=6)
     protected 'uniqueIdentifier' => string '5d5810613d0a85.34188083' (length=23)
   protected 'prefixes' => 
    array
     'default' => string '' (length=0)
   protected 'prefixSearch' => 
    array
     0 => string '{' (length=1)
     1 => string '}' (length=1)
   protected 'prefixReplace' => 
    array
     0 => string '' (length=0)
     1 => string '' (length=0)
   protected 'escapedNames' => 
    array
     'cache_bootstrap' => string 'cache_bootstrap' (length=15)
     'cache' => string 'cache' (length=5)
     'base.nid' => string 'base.nid' (length=8)
     'revision' => string 'revision' (length=8)
     'vid' => string 'vid' (length=3)
     'base' => string 'base' (length=4)
     'uid' => string 'uid' (length=3)
     'title' => string 'title' (length=5)
     'log' => string 'log' (length=3)
     'status' => string 'status' (length=6)
     'comment' => string 'comment' (length=7)
     'promote' => string 'promote' (length=7)
     'sticky' => string 'sticky' (length=6)
     'nid' => string 'nid' (length=3)
     'type' => string 'type' (length=4)
     'language' => string 'language' (length=8)
     'created' => string 'created' (length=7)
     'changed' => string 'changed' (length=7)
     'tnid' => string 'tnid' (length=4)
     'translate' => string 'translate' (length=9)
     'timestamp' => string 'timestamp' (length=9)
     'node' => string 'node' (length=4)
     'node_revision' => string 'node_revision' (length=13)
     'cache_field' => string 'cache_field' (length=11)
     'entity_type' => string 'entity_type' (length=11)
     'entity_id' => string 'entity_id' (length=9)
     'et' => string 'et' (length=2)
     'entity_translation' => string 'entity_translation' (length=18)
     'n.tnid' => string 'n.tnid' (length=6)
     'n' => string 'n' (length=1)
     'ml.link_path' => string 'ml.link_path' (length=12)
     'ml.language' => string 'ml.language' (length=11)
     'ml' => string 'ml' (length=2)
     'm' => string 'm' (length=1)
     'weight' => string 'weight' (length=6)
     'menu_links' => string 'menu_links' (length=10)
     'menu_router' => string 'menu_router' (length=11)
     'cache_path' => string 'cache_path' (length=10)
     'task' => string 'task' (length=4)
     'subtask' => string 'subtask' (length=7)
     't__0' => string 't__0' (length=4)
     'page_manager_handlers' => string 'page_manager_handlers' (length=21)
     'base.uid' => string 'base.uid' (length=8)
     'name' => string 'name' (length=4)
     'pass' => string 'pass' (length=4)
     'mail' => string 'mail' (length=4)
     'theme' => string 'theme' (length=5)
     'signature' => string 'signature' (length=9)
     'signature_format' => string 'signature_format' (length=16)
     'access' => string 'access' (length=6)
     'login' => string 'login' (length=5)
     'timezone' => string 'timezone' (length=8)
     'picture' => string 'picture' (length=7)
     'init' => string 'init' (length=4)
     'data' => string 'data' (length=4)
     'users' => string 'users' (length=5)
     'base.fid' => string 'base.fid' (length=8)
     'fid' => string 'fid' (length=3)
     'filename' => string 'filename' (length=8)
     'uri' => string 'uri' (length=3)
     'filemime' => string 'filemime' (length=8)
     'filesize' => string 'filesize' (length=8)
     'file_managed' => string 'file_managed' (length=12)
     'panels_renderer_pipeline' => string 'panels_renderer_pipeline' (length=24)
     'ctools_custom_content' => string 'ctools_custom_content' (length=21)
     'cache_variable' => string 'cache_variable' (length=14)
     'cache_token' => string 'cache_token' (length=11)
     'b.theme' => string 'b.theme' (length=7)
     'b.status' => string 'b.status' (length=8)
     'b' => string 'b' (length=1)
     'block' => string 'block' (length=5)
     'cache_menu' => string 'cache_menu' (length=10)
     'n.status' => string 'n.status' (length=8)
     'n.nid' => string 'n.nid' (length=5)
     'views_view' => string 'views_view' (length=10)
     'cache_views' => string 'cache_views' (length=11)
     'sid' => string 'sid' (length=3)
     'ssid' => string 'ssid' (length=4)
     'sessions' => string 'sessions' (length=8)
     'cid' => string 'cid' (length=3)
   protected 'escapedAliases' => 
    array
     'vid' => string 'vid' (length=3)
     'uid' => string 'uid' (length=3)
     'title' => string 'title' (length=5)
     'log' => string 'log' (length=3)
     'status' => string 'status' (length=6)
     'comment' => string 'comment' (length=7)
     'promote' => string 'promote' (length=7)
     'sticky' => string 'sticky' (length=6)
     'nid' => string 'nid' (length=3)
     'type' => string 'type' (length=4)
     'language' => string 'language' (length=8)
     'created' => string 'created' (length=7)
     'changed' => string 'changed' (length=7)
     'tnid' => string 'tnid' (length=4)
     'translate' => string 'translate' (length=9)
     'revision_timestamp' => string 'revision_timestamp' (length=18)
     'revision_uid' => string 'revision_uid' (length=12)
     'link_weight' => string 'link_weight' (length=11)
     'name' => string 'name' (length=4)
     'pass' => string 'pass' (length=4)
     'mail' => string 'mail' (length=4)
     'theme' => string 'theme' (length=5)
     'signature' => string 'signature' (length=9)
     'signature_format' => string 'signature_format' (length=16)
     'access' => string 'access' (length=6)
     'login' => string 'login' (length=5)
     'timezone' => string 'timezone' (length=8)
     'picture' => string 'picture' (length=7)
     'init' => string 'init' (length=4)
     'data' => string 'data' (length=4)
     'fid' => string 'fid' (length=3)
     'filename' => string 'filename' (length=8)
     'uri' => string 'uri' (length=3)
     'filemime' => string 'filemime' (length=8)
     'filesize' => string 'filesize' (length=8)
     'timestamp' => string 'timestamp' (length=9)
     'expression' => string 'expression' (length=10)
 public 'queryString' => string 'INSERT INTO semaphore (name, value, expire) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2)' (length=129)