Είστε εδώ

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-13) μέσα από τα επιστολικά δελτάρια της ‘Ατλαντίδος’

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-13) μέσα από τα επιστολικά δελτάρια της ‘Ατλαντίδος’

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-13) μέσα από τα επιστολικά δελτάρια της ‘Ατλαντίδος’, συλλογή Α. και Λ. Χαΐτογλου, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, 2012

Έτος: 
2012
Τιμή: 
€28

Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Πωλητήρια του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. – 2:00 μ.μ. /  Τετάρτη 9:00 π.μ. – 8:00 μ.μ. / Σάββατο  10:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.

Πληροφορίες[email protected] / 2310229778

Copyright © 2012 • Ίδρυμα Μουσείου Μακεδνικού Αγώνα
( ! ) PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY' in /home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc on line 2227 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002660464{main}( )../index.php:0 20.430059587912menu_execute_active_handler( ???, ??? )../index.php:56 30.649369948568drupal_deliver_page( ???, ??? )../menu.inc:542 40.649469949416drupal_deliver_html_page( ??? )../common.inc:2625 50.824682724800drupal_page_footer( )../common.inc:2756 60.828782750920system_run_automated_cron( )../common.inc:2784 70.828782751080drupal_cron_run( )../system.module:3560 80.831282766456lock_acquire( ???, ??? )../common.inc:5405 90.831582773816InsertQuery_mysql->execute( )../lock.inc:134 100.831682774904DatabaseConnection->query( ???, ???, ??? )../query.inc:36 110.831682778512DatabaseStatementBase->execute( ???, ??? )../database.inc:697 120.831782778664PDOStatement->execute( ??? )../database.inc:2227 Variables in local scope (#11)
$args =
array
 ':db_insert_placeholder_0' => string 'cron' (length=4)
 ':db_insert_placeholder_1' => string '6108550195d58104fc37d37.79518411' (length=32)
 ':db_insert_placeholder_2' => float 1566052671.8006
$logger =
null
$options =
array
 'target' => string 'default' (length=7)
 'return' => int 3
 'fetch' => int 5
 'throw_exception' => boolean true
$query_end =
Undefined
$query_start =
Undefined
$return =
Undefined ( ! ) PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY' in /home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc on line 2227 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002660464{main}( )../index.php:0 20.430059587912menu_execute_active_handler( ???, ??? )../index.php:56 30.649369948568drupal_deliver_page( ???, ??? )../menu.inc:542 40.649469949416drupal_deliver_html_page( ??? )../common.inc:2625 50.824682724800drupal_page_footer( )../common.inc:2756 60.828782750920system_run_automated_cron( )../common.inc:2784 70.828782751080drupal_cron_run( )../system.module:3560 80.831282766456lock_acquire( ???, ??? )../common.inc:5405 90.831582773816InsertQuery_mysql->execute( )../lock.inc:134 100.831682774904DatabaseConnection->query( ???, ???, ??? )../query.inc:36 Variables in local scope (#10)
$args =
array
 ':db_insert_placeholder_0' => string 'cron' (length=4)
 ':db_insert_placeholder_1' => string '6108550195d58104fc37d37.79518411' (length=32)
 ':db_insert_placeholder_2' => float 1566052671.8006
$e =
object(PDOException)[458]
 protected 'message' => string 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY'' (length=94)
 private 'string' (Exception) => string '' (length=0)
 protected 'code' => string '23000' (length=5)
 protected 'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc' (length=59)
 protected 'line' => int 2227
 private 'trace' (Exception) => 
  array
   0 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc' (length=59)
     'line' => int 2227
     'function' => string 'execute' (length=7)
     'class' => string 'PDOStatement' (length=12)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   1 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc' (length=59)
     'line' => int 697
     'function' => string 'execute' (length=7)
     'class' => string 'DatabaseStatementBase' (length=21)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   2 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/mysql/query.inc' (length=62)
     'line' => int 36
     'function' => string 'query' (length=5)
     'class' => string 'DatabaseConnection' (length=18)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   3 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/lock.inc' (length=46)
     'line' => int 134
     'function' => string 'execute' (length=7)
     'class' => string 'InsertQuery_mysql' (length=17)
     'type' => string '->' (length=2)
     'args' => 
      array
       ...
   4 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 5405
     'function' => string 'lock_acquire' (length=12)
     'args' => 
      array
       ...
   5 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/modules/system/system.module' (length=57)
     'line' => int 3560
     'function' => string 'drupal_cron_run' (length=15)
     'args' => 
      array
       ...
   6 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 2784
     'function' => string 'system_run_automated_cron' (length=25)
     'args' => 
      array
       ...
   7 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 2756
     'function' => string 'drupal_page_footer' (length=18)
     'args' => 
      array
       ...
   8 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/common.inc' (length=48)
     'line' => int 2625
     'function' => string 'drupal_deliver_html_page' (length=24)
     'args' => 
      array
       ...
   9 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/menu.inc' (length=46)
     'line' => int 542
     'function' => string 'drupal_deliver_page' (length=19)
     'args' => 
      array
       ...
   10 => 
    array
     'file' => string '/home/imma/Apache/htdocs/mma/index.php' (length=38)
     'line' => int 56
     'function' => string 'menu_execute_active_handler' (length=27)
     'args' => 
      array
       ...
 private 'previous' (Exception) => null
 public 'errorInfo' => 
  array
   0 => string '23000' (length=5)
   1 => int 1062
   2 => string 'Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY'' (length=40)
 public 'xdebug_message' => string '<tr><th align='left' bgcolor='#f57900' colspan="5"><span style='background-color: #cc0000; color: #fce94f; font-size: x-large;'>( ! )</span> PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cron' for key 'PRIMARY' in <a style='color: black' href='txmt://open?url=file:///home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc&line='>/home/imma/Apache/htdocs/mma/includes/database/database.inc</a> on line <i>2227</i></th></tr>
<tr><th align='left' bgcolor='#e9b96e' colspa'... (length=8036)
 public 'query_string' => string 'INSERT INTO {semaphore} (name, value, expire) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2)' (length=131)
 public 'args' => 
  array
   ':db_insert_placeholder_0' => string 'cron' (length=4)
   ':db_insert_placeholder_1' => string '6108550195d58104fc37d37.79518411' (length=32)
   ':db_insert_placeholder_2' => float 1566052671.8006
$options =
array
 'target' => string 'default' (length=7)
 'return' => int 3
 'fetch' => int 5
 'throw_exception' => boolean true
$query =
string 'INSERT INTO {semaphore} (name, value, expire) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2)' (length=131)
$stmt =
object(DatabaseStatementBase)[482]
 public 'dbh' => 
  object(DatabaseConnection_mysql)[2]
   protected 'needsCleanup' => boolean false
   protected 'target' => string 'default' (length=7)
   protected 'key' => string 'default' (length=7)
   protected 'logger' => null
   protected 'transactionLayers' => 
    array
     empty
   protected 'driverClasses' => 
    array
     'SelectQuery' => string 'SelectQuery' (length=11)
     'DatabaseSchema' => string 'DatabaseSchema_mysql' (length=20)
     'MergeQuery' => string 'MergeQuery' (length=10)
     'InsertQuery' => string 'InsertQuery_mysql' (length=17)
   protected 'statementClass' => string 'DatabaseStatementBase' (length=21)
   protected 'transactionSupport' => boolean true
   protected 'transactionalDDLSupport' => boolean false
   protected 'temporaryNameIndex' => int 0
   protected 'connectionOptions' => 
    array
     'database' => string 'imma_drupal_2017_11_12' (length=22)
     'username' => string 'root' (length=4)
     'password' => string '97cad10d' (length=8)
     'host' => string 'localhost' (length=9)
     'port' => string '' (length=0)
     'driver' => string 'mysql' (length=5)
     'prefix' => 
      array
       ...
   protected 'schema' => 
    object(DatabaseSchema_mysql)[173]
     protected 'connection' => 
      &object(DatabaseConnection_mysql)[2]
     protected 'placeholder' => int 0
     protected 'defaultSchema' => string 'public' (length=6)
     protected 'uniqueIdentifier' => string '5d58104f670102.32771378' (length=23)
   protected 'prefixes' => 
    array
     'default' => string '' (length=0)
   protected 'prefixSearch' => 
    array
     0 => string '{' (length=1)
     1 => string '}' (length=1)
   protected 'prefixReplace' => 
    array
     0 => string '' (length=0)
     1 => string '' (length=0)
   protected 'escapedNames' => 
    array
     'cache_bootstrap' => string 'cache_bootstrap' (length=15)
     'cache' => string 'cache' (length=5)
     'base.nid' => string 'base.nid' (length=8)
     'revision' => string 'revision' (length=8)
     'vid' => string 'vid' (length=3)
     'base' => string 'base' (length=4)
     'uid' => string 'uid' (length=3)
     'title' => string 'title' (length=5)
     'log' => string 'log' (length=3)
     'status' => string 'status' (length=6)
     'comment' => string 'comment' (length=7)
     'promote' => string 'promote' (length=7)
     'sticky' => string 'sticky' (length=6)
     'nid' => string 'nid' (length=3)
     'type' => string 'type' (length=4)
     'language' => string 'language' (length=8)
     'created' => string 'created' (length=7)
     'changed' => string 'changed' (length=7)
     'tnid' => string 'tnid' (length=4)
     'translate' => string 'translate' (length=9)
     'timestamp' => string 'timestamp' (length=9)
     'node' => string 'node' (length=4)
     'node_revision' => string 'node_revision' (length=13)
     'cache_field' => string 'cache_field' (length=11)
     'entity_type' => string 'entity_type' (length=11)
     'entity_id' => string 'entity_id' (length=9)
     'et' => string 'et' (length=2)
     'entity_translation' => string 'entity_translation' (length=18)
     'n.tnid' => string 'n.tnid' (length=6)
     'n' => string 'n' (length=1)
     'ml.link_path' => string 'ml.link_path' (length=12)
     'ml.language' => string 'ml.language' (length=11)
     'ml' => string 'ml' (length=2)
     'm' => string 'm' (length=1)
     'weight' => string 'weight' (length=6)
     'menu_links' => string 'menu_links' (length=10)
     'menu_router' => string 'menu_router' (length=11)
     'cache_path' => string 'cache_path' (length=10)
     'task' => string 'task' (length=4)
     'subtask' => string 'subtask' (length=7)
     't__0' => string 't__0' (length=4)
     'page_manager_handlers' => string 'page_manager_handlers' (length=21)
     'base.uid' => string 'base.uid' (length=8)
     'name' => string 'name' (length=4)
     'pass' => string 'pass' (length=4)
     'mail' => string 'mail' (length=4)
     'theme' => string 'theme' (length=5)
     'signature' => string 'signature' (length=9)
     'signature_format' => string 'signature_format' (length=16)
     'access' => string 'access' (length=6)
     'login' => string 'login' (length=5)
     'timezone' => string 'timezone' (length=8)
     'picture' => string 'picture' (length=7)
     'init' => string 'init' (length=4)
     'data' => string 'data' (length=4)
     'users' => string 'users' (length=5)
     'base.fid' => string 'base.fid' (length=8)
     'fid' => string 'fid' (length=3)
     'filename' => string 'filename' (length=8)
     'uri' => string 'uri' (length=3)
     'filemime' => string 'filemime' (length=8)
     'filesize' => string 'filesize' (length=8)
     'file_managed' => string 'file_managed' (length=12)
     'panels_renderer_pipeline' => string 'panels_renderer_pipeline' (length=24)
     'ctools_custom_content' => string 'ctools_custom_content' (length=21)
     'cache_variable' => string 'cache_variable' (length=14)
     'cache_token' => string 'cache_token' (length=11)
     'b.theme' => string 'b.theme' (length=7)
     'b.status' => string 'b.status' (length=8)
     'b' => string 'b' (length=1)
     'block' => string 'block' (length=5)
     'cache_menu' => string 'cache_menu' (length=10)
     'n.status' => string 'n.status' (length=8)
     'n.nid' => string 'n.nid' (length=5)
     'views_view' => string 'views_view' (length=10)
     'cache_views' => string 'cache_views' (length=11)
     'sid' => string 'sid' (length=3)
     'ssid' => string 'ssid' (length=4)
     'sessions' => string 'sessions' (length=8)
   protected 'escapedAliases' => 
    array
     'vid' => string 'vid' (length=3)
     'uid' => string 'uid' (length=3)
     'title' => string 'title' (length=5)
     'log' => string 'log' (length=3)
     'status' => string 'status' (length=6)
     'comment' => string 'comment' (length=7)
     'promote' => string 'promote' (length=7)
     'sticky' => string 'sticky' (length=6)
     'nid' => string 'nid' (length=3)
     'type' => string 'type' (length=4)
     'language' => string 'language' (length=8)
     'created' => string 'created' (length=7)
     'changed' => string 'changed' (length=7)
     'tnid' => string 'tnid' (length=4)
     'translate' => string 'translate' (length=9)
     'revision_timestamp' => string 'revision_timestamp' (length=18)
     'revision_uid' => string 'revision_uid' (length=12)
     'link_weight' => string 'link_weight' (length=11)
     'name' => string 'name' (length=4)
     'pass' => string 'pass' (length=4)
     'mail' => string 'mail' (length=4)
     'theme' => string 'theme' (length=5)
     'signature' => string 'signature' (length=9)
     'signature_format' => string 'signature_format' (length=16)
     'access' => string 'access' (length=6)
     'login' => string 'login' (length=5)
     'timezone' => string 'timezone' (length=8)
     'picture' => string 'picture' (length=7)
     'init' => string 'init' (length=4)
     'data' => string 'data' (length=4)
     'fid' => string 'fid' (length=3)
     'filename' => string 'filename' (length=8)
     'uri' => string 'uri' (length=3)
     'filemime' => string 'filemime' (length=8)
     'filesize' => string 'filesize' (length=8)
     'timestamp' => string 'timestamp' (length=9)
     'expression' => string 'expression' (length=10)
 public 'queryString' => string 'INSERT INTO semaphore (name, value, expire) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2)' (length=129)